Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Materiały na przyszłoroczny Tydzień Modlitw już gotowe

27 kwietnia 2011

Na stronie internetowej Światowej Rady Kościołów www.oikoumene.org dostępna jest już angielska wersja broszury z tekstami na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012. Materiały te przygotowali chrześcijanie z Polski.

Teksty na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan są co roku przygotowywane przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów we współpracy z przedstawicielami Komisji „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Materiały na 2012 r. po raz pierwszy w historii przygotowali reprezentanci polskich Kościołów. W tym celu utworzono ekumeniczną grupę redakcyjną, w której skład weszli przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego.

Temat przewodni Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 brzmi: „Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa” i jest zainspirowany tekstem biblijnym zawartym w 1. Liście ap. Pawła do Koryntian 15,51-58. Tematy poszczególnych dni ekumenicznej oktawy będą następujące:

Dzień 1: Przemienieni przez Sługę Chrystusa

Dzień 2: Przemienieni przez cierpliwe oczekiwanie Pana

Dzień 3: Przemienieni przez Cierpiącego Sługę

Dzień 4: Przemienieni przez zwycięstwo Pana nad Złem

Dzień 5: Przemienieni przez pokój Zmartwychwstałego Pana

Dzień 6: Przemienieni przez wierną miłość Boga

Dzień 7: Przemienieni przez Dobrego Pasterza

Dzień 8: Zjednoczeni w panowaniu Chrystusa

Na stronie internetowej Światowej Rady Kościołów dostępna jest już angielska wersja broszury z materiałami na przyszłoroczny Tydzień Modlitw. Zamieszczono w niej m.in. omówienie tematu przewodniego Tygodnia, propozycje liturgii nabożeństw ekumenicznych i pieśni, modlitwy i rozważania na kolejne dni Tygodnia oraz informacje o sytuacji ekumenicznej w Polsce. Tekst całej broszury w języku angielskim można pobrać tutaj

.

Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polska Rada Ekumeniczna, podobnie jak w latach ubiegłych, przygotują razem polską wersję broszury. Jej wydanie planowane jest na drugą połowę 2011 r.

mk

_____________________

Czytaj więcej:

  • Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2012 czytaj

  • Czym jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – idea, historia, archiwalne materiały czytaj