Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ku szerszej współpracy

20 lipca 2009 Ku szerszej współpracy

W niedzielę, 19 lipca, uczestnicy XIII Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) w Lyonie świętowali 50. rocznicę powstania tej organizacji oraz integrację z Komisją Kościołów ds. Migrantów w Europie. Patriarcha Konstantynopola zaproponował utworzenie wspólnej organizacji ekumenicznej z Kościołem Rzymskokatolickim.

Pierwsze Zgromadzenie Ogólne Konferencji Kościołów Europejskich odbyło się w duńskim Nyborgu w styczniu 1959 r. Nawiązując do minionych 50 lat działalności organizacji jej prezydent ks. Jean Arnold de Clermont z Kościoła Reformowanego we Francji powiedział: – Patrzymy w przyszłość z naszymi doświadczeniami i naszą mądrością. Dr Alison Elliot, przewodnicząca Zgromadzenia w Lyonie, stwierdziła, że CEC odegrała swoją rolę w krzewieniu nadziei i pojednania. Obchody jubileuszowe składały się z występów muzycznych, dramy, historii ludzi przez lata zaangażowanych w działalność CEC. Wspominano założycieli i liderów organizacji.

Patriarcha Bartłomiej proponuje szerszą współpracę ekumeniczną

Główne przemówienie zostało wygłoszone przez Bartłomieja I, patriarchę ekumenicznego Konstantynopola. Prawosławny hierarcha zwrócił uwagę na sukcesy Konferencji Kościołów Europejskich w minionych 50 latach, takie jak podpisanie Karty Ekumenicznej z rzymskokatolicką Radą Konferencji Episkopatów Europy (CCEE). Jednak, jak zauważył, wytyczne zawarte w tym dokumencie ekumenicznym powinny być szerzej rozpropagowane, gdyż na poziomie parafialnym i zborowym są mało znane. Bartłomiej I chwalił współpracę CEC i CCEE jako ważną i konstruktywną. – Aby to ekumeniczne zaangażowanie polepszyć, proponuję utworzyć lepiej zorganizowaną i ustrukturowaną formę współpracy między tymi dwoma gremiami – powiedział patriarcha Konstantynopola. Jak zauważył, taka organizacja wszystkich Kościołów europejskich byłaby w stanie lepiej odpowiedzieć na takie wyzwania, jak ponowne ustanowienie wspólnoty między Kościołami, a także problemy współczesności: niesprawiedliwość społeczna i ekonomiczna, ksenofobia, rasizm, łamanie praw człowieka, migracje, ochrona środowiska, sekularyzacja, kryzys duchowości i wartości chrześcijańskich. Zdaniem patriarchy nie można usprawiedliwiać już żadnej zwłoki. – Wprost przeciwnie. Niezbędna jest pilna współpraca między naszymi Kościołami i ich współdziałanie z europejskimi przywódcami aktywnymi w polityce, ekonomii i życiu społecznym – podkreślił.

Bartłomiej I poprosił obecnego na sali rzymskokatolickiego arcybiskupa Lyonu kardynała Philippe’a Barbarina o przekazanie tej propozycji odpowiednim decydentom w Kościele Rzymskokatolickim. Kardynał Barbarin obiecał, że osobiście poinformuje o tym papieża Benedykta XVI.

Kościoły europejskie a migracje

Niedziela była również dniem integracji Konferencji Kościołów Europejskich z Komisją Kościołów ds. Migrantów w Europie (CCME). Kwestie migracji stają się coraz ważniejsze w działalności CEC. Rok 2010 został ogłoszony jako rok „odpowiedzi Kościołów europejskich na migrację”. Na każdy miesiąc wyznaczono temat związany z migracjami, np. walka z rasizmem i dyskryminacją, niewolnictwem i handlem ludźmi, ochrona uchodźców, świętowanie różnorodności. Więcej na temat roku migracji można znaleźć na stronie internetowej www.migration2010.eu.
źródło: CEC, KAI
foto: CEC
___________________

Więcej informacji i materiałów ze Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich (m.in. pełny tekst przemówienia patriarchy Bartłomieja I) można znaleźć na stronie internetowej Zgromadzenia www.assembly.ceceurope.org (dostępna w językach angielskim, francuskim i niemieckim).

Więcej na temat roku migracji na stronie internetowej www.migration2010.eu.