Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ks. prof. Hryniewicz honorowym doktorem ChAT

25 kwietnia 2009


– Twórzmy teologię we współpracy i szczerej przyjaźni uczelni, Kościołów i teologów – będzie to z pewnością teologia bardziej przyjazna ludziom
– powiedział ks. prof. Wacław Hryniewicz w swym wykładzie wygłoszonym z okazji nadania mu tytułu doktora honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Nadanie honorowego doktoratu ChAT temu wybitnemu katolickiemu teologowi i znanemu ekumeniście miało miejsce 23 kwietnia. Uroczystość zgromadziła licznych gości – przedstawicieli różnych Kościołów, wyższych uczelni, seminariów teologicznych, organizacji chrześcijańskich, a także wykładowców i studentów ChAT. Odczytane zostały listy gratulacyjne dla ks. prof. Hryniewicza, przysłane przez Sekretarza Generalnego Światowej Rady Kościołów ks. Samuela Kobię oraz metropolitę lubelskiego i Wielkiego Kanclerza Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego abp. Józefa Życińskiego. Uchwałę Senatu ChAT o przyznaniu honorowego doktoratu odczytał prorektor uczelni bp prof. Wiktor Wysoczański. Laudację wygłosił rektor, a zarazem promotor doktoratu, abp prof. Jeremiasz Jan Anchimiuk. Opisując dorobek ks. prof. Hryniewicza nazwał jego trylogię paschalną („Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej”) współczesną sumą teologiczną.

Po otrzymaniu dyplomu ks. prof. Wacław Hryniewicz wygłosił wykład na temat „Łaska Chrystusa a świadectwo chrześcijan dzisiaj”. Zauważył, iż Jezus przechodząc przez cierpienie stał się największym ostrzeżeniem przed zadawaniem cierpienia innym. Teolog zachęcał do radosnego i optymistycznego chrześcijaństwa. – Pozbawieni humoru chrześcijanie przyczyniają się do zaciemnienia radości wielkanocnej – mówił. I ostrzegał: – Gdy wypędza się z chrześcijaństwa radość i humor, to można wpaść w fanatyczny dogmatyzm. Ks. prof. Hryniewicz zauważył, iż śmierć jest darem i koniecznością – jednak jeśli jest otoczona eschatologicznym lękiem, staje się przerażająca. – Dlaczego po naszej śmierci Bóg miałby być dla nas mniej miłosierny niż za życia doczesnego? – pytał retorycznie lubelski teolog. Zachęcał do głoszenia chrześcijańskiej radości i nadziei. – Pasjonaci znający miłość Boga nie znają słów potępienia dla innych – mówił. Swój wykład zakończył ekumenicznym apelem: – Twórzmy teologię we współpracy i szczerej przyjaźni uczelni, Kościołów i teologów – będzie to z pewnością teologia bardziej przyjazna ludziom.

Ks. prof. Wacław Hryniewicz (ur. 1936) to jeden z najwybitniejszych polskich teologów. Jest księdzem Zgromadzenia Oblatów Maryi Niepokalanej. Studiował teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie później został profesorem. Prowadził również badania naukowe w Louvain, Chevetogne (Belgia), Paryżu, Londynie i Rzymie. Jest bardzo aktywnym ekumenistą – był m.in. konsultorem watykańskiego Sekretariatu ds. Jedności Chrześcijan, dyrektorem Instytutu Ekumenicznego KUL, zasiadał w wielu komisjach prowadzących dialog ekumeniczny. Jest autorem wielu publikacji o tematyce ekumenicznej i znawcą teologii prawosławnej. Od lat rozwija też teologię nadziei powszechnego zbawienia. Chrześcijańska Akademia Teologiczna jest pierwszą uczelnią, która przyznała mu honorowy doktorat.

(mk)

fot. mk