Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Kościoły o migracjach

18 marca 2010

W Stambule odbyło się coroczne posiedzenie Wspólnego Komitetu Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy. Głównym tematem omawianym podczas obrad była problematyka związana z migracjami.

Posiedzenie odbyło się od 7 do 11 marca. Członkowie Wspólnego Komitetu Konferencji Kościołów Europejskich (CEC) i Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) spotkali się w Stambule na zaproszenie Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I. Tematyka spotkania związana była ze wspólnym projektem CEC oraz Komisji Kościołów ds. Migrantów w Europie (CCME) „Rok Migracji. Kościoły europejskie wobec migracji” (o projekcie pisaliśmy tutaj), a także z organizowanym przez CCEE na przełomie kwietnia i maja w Maladze kongresem na temat migracji.

Przyczyny migracji są złożone i wielorakie, a społeczeństwa goszczące często reagują na nią strachem, koncentrując się na wyzwaniach, jakie niesie, a nie na możliwościach, jakie stwarza dla migrantów i społeczeństw goszczących – mówiła podczas obrad Doris Peschke, sekretarz generalna CCME. Jej zdaniem Kościoły powinny wspierać migrantów i bronić ich prawa do godności. – To powinno być oparte na przekonaniu, że chrześcijanie spotykając migrantów spotykają nie tylko braci i siostry, ale samego Jezusa, zwłaszcza w migrantach będących w potrzebie – podkreśliła, dodając, iż Kościoły mogłyby odegrać znaczącą rolę w edukacji społeczeństw goszczących, przygotowującej je do nieoczekiwanych spotkań z migrantami.

Johan Ketelers, sekretarz generalny Międzynarodowej Komisji Katolickiej ds. Migracji, mówił, że należy pamiętać, iż migranci nie są jedynie siłą roboczą, ale przede wszystkim istotami ludzkimi. – Musimy też zauważyć, że tylko poczucie bezpieczeństwa i stabilności pozwoli migrantom, również tym niezarejestrowanym, rozwinąć ich potencjał – zaznaczył. Przewodniczący CCEE prymas Węgier kard. Péter Erdő stwierdził, że chrześcijanie w Europie są powołani do zmierzenia się z wyzwaniem migracji, zachowując odpowiednie proporcje pomiędzy sprawiedliwością i miłosierdziem.

9 marca członkowie Wspólnego Komitetu CEC i CCEE zostali przyjęci na audiencji u Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I. Patriarcha wyraził swoją radość z możliwości goszczenia u siebie przedstawicieli europejskich Kościołów. – Wszyscy pracujemy na rzecz rodzaju ludzkiego. Zapraszam wszystkie Kościoły do zaangażowania i współpracy w promowaniu wspólnego świadectwa chrześcijańskiego w Europie i w dążeniu do ofiarowania swojego wkładu w mierzeniu się z wieloma wyzwaniami – powiedział prawosławny hierarcha. Stwierdził również, że współpraca CEC i CCEE pomaga obu tym ciałom w dawaniu wspólnego świadectwa wiary, a tego oczekują wierni.

Kard. Péter Erdő wyraził nadzieję, że wspólna praca obu gremiów przyniesie wspólne przesłanie dla Europy. – Historyczne i kulturalne zmiany, jakie miały miejsce w ostatnich dziesięcioleciach w Europie, przyniosły pilną potrzebę wspólnego świadectwa i współpracy wspólnot chrześcijan na rzecz obrony i promocji wartości chrześcijańskich w naszym społeczeństwie – powiedział przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy. Prezydent Konferencji Kościołów Europejskich, prawosławny Metropolita Francji Emanuel stwierdził, że świat musi widzieć współpracę Kościołów. – Konieczne jest wzmacnianie więzów między naszymi Kościołami i gremiami – podkreślił.

Podczas audiencji u patriarchy Bartłomieja I dyskutowano o obu gremiach. Wymieniono się też pomysłami na obchody 1700. rocznicy Edyktu Mediolańskiego (313 r.), które za trzy lata będą miały miejsce w Belgradzie, Mediolanie i Stambule.

Obrady Wspólnego Komitetu były również okazją do wymienienia informacji na temat działalności instytucji europejskich oraz Komisji CEC „Kościół i społeczeństwo” i Komisji Konferencji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej. Dyskutowano o możliwościach jakie niesie Traktat Lizboński. CEC i CCEE wspólnie podkreśliły też wagę relacji z muzułmanami w Europie i wyraziły chęć prowadzenia z nimi dalszego dialogu zarówno na lokalnym jak i kontynentalnym poziomie.

Kolejne spotkanie Komitetu Wspólnego odbędzie się od 17 do 20 lutego 2011 r. w Belgradzie.

Wspólny Komitet Konferencji Kościołów Europejskich i Rady Konferencji Episkopatów Europy został utworzony w 1972 r. w celu nadzorowania współpracy pomiędzy CEC i CCEE. W jego skład wchodzi po siedmiu przedstawicieli obu ciał, w tym ich przewodniczący. Obecnie w Komitecie zasiada dwoje Polaków: ze strony CEC dr Joanna Matuszewska (dawniej Mizgała) z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz ze strony CCEE ks. Piotr Mazurkiewicz z Kościoła Rzymskokatolickiego.

opr. mk, źródło: CEC

____________________

Zobacz: