Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja Rad Ekumenicznych naszego regionu

27 października 2009

Od 19 do 20 października w siedzibie Czeskiej Rady Ekumenicznej w Pradze spotkali się przedstawiciele rad ekumenicznych krajów Grupy Wyszehradzkiej.

W spotkaniu uczestniczyli dyrektorzy i członkowie prezydiów rad ekumenicznych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, a także przedstawiciele Rady Ekumenicznej w Austrii, która blisko współpracuje z Kościołami w Europie Środkowo-Wschodniej. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował ks. dyr. Ireneusz Lukas.

Celem spotkania było odnowienie bliskiej współpracy ekumenicznej w regionie środkowej Europy. Podczas dwóch dni obrad zaprezentowano działalność krajowych rad ekumenicznych oraz rozmawiano o wspólnych wyzwaniach, szczególnie w kontekście Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich (CEC), które odbyło się w lipcu w Lyonie.

Uczestnicy spotkania wysłuchali referatów na temat: „Dwadzieścia lat politycznej i religijnej wolności” oraz „Duszpasterstwo Kościołów w Europie Środkowej”. Bp Herwig Sturm z Austrii przedstawił plany dotyczące konferencji planowanej w Wiedniu w 2010 r. na temat HIV/AIDS. Ks. Gerhard Frey Reininghaus z Kościoła Czeskobraterskiego zaprezentował doświadczenia z projektu czesko-niemieckiego dotyczącego przeciwdziałania handlowi ludźmi i prostytucji. Ks. Ireneusz Lukas mówił na temat migracji w krajach Grupy Wyszehradzkiej w kontekście roku 2010, ogłoszonego przez CEC rokiem migracji.

Uczestnicy spotkania podjęli decyzję o kontynuowaniu spotkań i podjęciu starań mających na celu realizację wspólnych projektów w ramach współpracy wyszehradzkiej.

(luk)

Na zdjęciu uczestnicy konferencji w Pradze