Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja o roli kobiety w Kościele

4 grudnia 2008

W PAT odbyła się ekumeniczna konferencja na temat „Kobieta w Kościele”. Sesja ta była próbą zreflektowania postrzegania oraz traktowania kobiety w teologii i życiu różnych społeczności wyznaniowych.

We wtorek, 18 listopada, w budynku dydaktycznym Papieskiej Akademii Teologicznej przy ul. Franciszkańskiej 1 w Krakowie miało miejsce niecodzienne spotkanie. Przedstawiciele Kościoła Rzymskokatolickiego oraz kilku Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej spotkali się na sesji naukowej poświęconej roli kobiety w Kościele. Ta ekumeniczna konferencja została zorganizowana przez Międzywydziałowy Instytut Ekumenii i Dialogu PAT oraz Krakowski Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej.

W części pierwszej obecni wysłuchali kilku referatów, wygłoszonych kolejno przez: ks. dr. hab. Arkadiusza Barona (kat.) „Kobieta w świadectwach Kościoła starożytnego”, diakon Karinę Chwastek (lut.) „Wpływ Reformacji na pojmowanie miejsca kobiety w Kościele”, ks. Wierę Jelinek (ref.) „Praktyka ordynacji kobiet w

Kościele reformowanym”, ks. dr. Jerzego Tofiluka (praw.) „Kobieta w teologii i praktyce życia Kościoła prawosławnego”, dr. hab. Tadeusza J. Zielińskiego (bapt.) „Sprawa kobieca w wolnych Kościołach protestanckich”, br. Tomasza M. Mamesa (mariaw.) „Czy Kościół jest kobietą? Problem teologii feministycznej w mariawityzmie” oraz dr Elżbietę Adamiak (kat.) „Treści i cele feminizmu katolickiego”.

W drugiej części swe świadectwa przedstawili: diakon Aleksandra Błahut-Kowalczyk (lut.), ks. dr Dariusz Oko (kat.), s. dr Anna Emanuela Klich (kat.) oraz dr Monika Waluś (kat.). Zarysowane w nich zostały sylwetki różnych kobiet, obecnych w życiu danego Kościoła, począwszy od służby konsekrowanej, po macierzyństwo i wychowywanie.

Sesja ta była próbą zreflektowania postrzegania i traktowania kobiety w teologii i życiu różnych społeczności wyznaniowych. Choć i tym razem kobiety zostały zdominowane przez mężczyzn, jednak ich obecność i głos w dyskusji stanowiły ważny element na drodze do wzajemnego poznania i zrozumienia.

kc


fot. Monika Winiarska