Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja o ekumenizmie i dialogu luterańsko-pentekostalnym

22 lutego 2024

Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Przemiany ekumenizmu”, poświęconej głównie dialogowi luterańsko-pentekostalnemu.

Konferencja odbędzie się 8 marca w godzinach 11:00–18:00 w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej przy ul. Broniewskiego 48 w Warszawie.

Konferencja poświęcona będzie przemianom, jakie zachodzą w ruchu ekumenicznym w ostatniej dekadzie. Punktem wyjścia do refleksji będzie niedawno opublikowane oświadczenie I fazy dialogu luterańsko-pentekostalnego „Duch Pana nade mną”. Jest ono przykładem, jak zaangażowanie się tradycji pentekostalnej wpływa na ruch ekumeniczny, zmieniając także sposób realizacji klasycznego formatu dialogu bilateralnego.

Wśród referentów konferencji znaleźli się luteranie i chrześcijanie pentekostalni, którzy byli odpowiedzialni za prowadzenie dialogu i powstałe oświadczenie, a także przedstawiciele Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce, przed którymi postawiono zadanie odniesienia się do ustaleń raportu z lokalnej perspektywy. Program konferencji uzupełnia panel z przedstawicielami polskich organizacji ekumenicznych (Polska Rada Ekumeniczna, Globalne Forum Chrześcijańskie) oraz Kościoła Rzymskokatolickiego, którzy zmierzą się z pytaniami o przemiany w ruchu ekumenicznym.

Konferencja będzie prowadzona w języku polskim i angielskim oraz będzie realizowana w trybie hybrydowym. Osoby chcące wziąć w niej udział poprzez Zoom proszone są o zgłoszenie drogą mailową na adres: teologia@chat.edu.pl do dnia 6 marca. Tylko osobom zgłoszonym zostanie przesłany link umożliwiający udział w konferencji.

 

Pobierz: