Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja na 100-lecie ruchu ekumenicznego

27 maja 2010

W Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Jedność i misja. Stulecie I Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu i narodzin współczesnego ruchu ekumenicznego”.

Konferencja miała miejsce 27 maja. Zorganizowały ją razem Polska Rada Ekumeniczna (PRE), Chrześcijańska Akademia Teologiczna (ChAT) oraz Rada Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Jest to wynik współpracy w ramach Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski oraz Polskiej Rady Ekumenicznej. Komisja zaproponowała zorganizowanie w tym roku dwóch konferencji ekumenicznych. Jednej z okazji 100-lecia Światowej Konferencji Misyjnej w Edynburgu, która jest uważana za początek zorganizowanego światowego ruchu ekumenicznego, drugiej zaś związanej z problematyką ekologii i zachowania stworzenia (konferencja ta odbędzie się jesienią).

Sympozjum „Jedność i misja” zgromadziło kilkadziesiąt osób związanych z polskim ruchem ekumenicznym. Obecni byli m.in. przedstawiciele Kościołów i organizacji członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej, a także reprezentanci Kościoła Rzymskokatolickiego. Sesję otworzył prezes PRE i rektor ChAT abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego. Pierwszy referat na temat „Co się stało w Edynburgu w 1910 roku?” wygłosił ks. dr Sławomir Pawłowski z Kościoła Rzymskokatolickiego. Podkreślił, iż cztery rzeczy wpłynęły na wyjątkowy charakter I Światowej Konferencji Misyjnej: reprezentatywność jej uczestników, doskonałe przygotowanie i przewodnictwo, wysoki poziom dyskusji oraz kontynuacja pracy.

Kolejnym prelegentem był prof. Karol Karski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wygłosił on referat na temat „Rola Światowej Rady Kościołów w ruchu ekumenicznym”. W swym wystąpieniu zarysował okoliczności powstania Światowej Rady Kościołów, a także jej rozwój i dorobek na przestrzeni lat. Przedstawił przykłady dialogu tej ekumenicznej organizacji z Kościołem Rzymskokatolickim, a także inspirowania przez nią poszczególnych Kościołów do dialogów bilateralnych.

Drugą część sesji prowadził bp Krzysztof Nitkiewicz, nowy przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu. Mgr Renata Nehring z Kościoła Rzymskokatolickiego przedstawiła treść dokumentu ekumenicznego „Natura i misja Kościoła”, przygotowanego w 2005 r. przez Komisję Wiara i Ustrój i będącego dokumentem konwergencji. Natomiast mgr Anna Czerewacka opowiedziała zebranym o Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Porto Alegre (2006), na którym była delegatką Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. Przedstawiła charakter prac Zgromadzenia Ogólnego – zarówno na posiedzeniach plenarnych, jak też w mniejszych gremiach.

Podczas dyskusji, która miała miejsce po wygłoszeniu wszystkich referatów, uczestnicy konferencji podejmowali m.in. temat zaangażowania politycznego Światowej Rady Kościołów w przeszłości. Zwrócono uwagę na twardy sprzeciw tej ekumenicznej organizacji wobec rasizmu i polityki apartheidu w RPA, a także na jej pełne dyplomacji działania na rzecz wspierania Kościołów w krajach bloku wschodniego.

Konferencja zakończyła się wspólnym zmówieniem modlitwy „Ojcze nasz”.

mk

__________________

Czytaj:

Wkrótce zamieścimy teksty pozostałych referatów wygłoszonych podczas konferencji.

Galeria zdjęć z konferencji tutaj.