Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja komisji i oddziałów PRE

9 marca 2021

 

Przedstawiciele komisji, oddziałów, a także zarządu i biura Polskiej Rady Ekumenicznej spotkali się na dorocznej konferencji, podczas której podsumowali działania ekumeniczne w minionym roku. Tak jak dla całego społeczeństwa, był to szczególny okres w działalności PRE ze względu na pandemię COVID-19.

Konferencja odbyła się 8 marca na platformie internetowej Zoom. Wzięły w niej udział osoby zaangażowane w działalność Polskiej Rady Ekumenicznej na różnych poziomach. Obecni byli prezes bp Jerzy Samiec, dyrektor ks. Grzegorz Giemza, przewodniczący i inni przedstawiciele komisji i oddziałów, pracownicy biura, a także dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz.

Reprezentanci oddziałów i komisji relacjonowali swoje aktywności w minionym roku. Jeszcze przed pandemią, w pierwszych tygodniach zeszłego roku, miało miejsce kilka wydarzeń, które mogły się odbyć w sposób tradycyjny: Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan czy Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesna pedagogika religii w teorii i praktyce kształcenia”, połączona z VII Ekumenicznym Forum Katechetycznym (pisaliśmy o tym tutaj).

Jednak we wszystkich relacjach pandemia COVID-19 wywarła mocny wpływ. Od marca zeszłego roku działania ekumeniczne musiały zostać mocno ograniczone, choć nie zamarły całkowicie. Brak możliwości organizowania tradycyjnych spotkań przyczynił się do rozwoju i intensyfikacji działań w internecie i innych mediach. Zwiększyła się liczba transmisji nabożeństw i innych wydarzeń w internecie, radiu i telewizji. Wiele spotkań i konferencji również odbywało się skutecznie online.

Ks. Grzegorz Giemza wraz ze swoimi współpracownikami poinformował o działaniach biura Polskiej Rady Ekumenicznej – zarówno tych z minionego roku, jak i planowanych na najbliższe miesiące. W maju odbędzie się online konferencja projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Jej tematyka będzie dotyczyła młodzieży. W ramach projektu „Gościnny Kościół” prowadzone są zajęcia językowe dla uchodźców. Natomiast w ramach projektu EkoKościół odbywają się regularne działania związane z ekologią i sprawiedliwością klimatyczną w kontekście ekumenicznym – spotkania, konferencje, aktywności online. Również w maju planowana jest konferencja „Ekopedagogicznie”.

We wrześniu natomiast ma się odbyć Zgromadzenie Ogólne Polskiej Rady Ekumenicznej, podczas którego zostanie wybrany nowy zarząd i będą omawiane najważniejsze sprawy związane z działalnością PRE.