Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja komisji i oddziałów PRE

5 marca 2019 Konferencja komisji i oddziałów PRE

fot. Michał Karski

 

W Warszawie odbyła się coroczna konferencja komisji i oddziałów Polskiej Rady Ekumenicznej. Dyskutowano m.in. o Zgromadzeniach Ogólnych Konferencji Kościołów Europejskich i Światowej Rady Kościołów, a także o bieżącej działalności ekumenicznej w Polsce – zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.

Konferencja odbyła się 5 marca w Centrum Kultury Prawosławnej w Warszawie. W pierwszej części jej uczestnicy zapoznali się z przebiegiem Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Kościołów Europejskich, które na przełomie maja i czerwca odbyło się w Nowym Sadzie w Serbii. O Zgromadzeniu tym opowiadali jego polscy uczestnicy: ks. Andrzej Kuźma z Kościoła Prawosławnego, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i ks. Wojciech Ostrowski z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. – Serbowie chcieli podczas Zgromadzenia pokazać, że są ludźmi otwartymi i że demokratyzacja w ich kraju się dokonuje – mówił ks. Kuźma. Ks. Giemza przypomniał, że Zgromadzenie w Nowym Sadzie zostało poprzedzone konferencjami regionalnymi, podczas których dyskutowano o przyszłości Europy.

W kolejnej części konferencji w Warszawie mówiono o Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów, które ma się odbyć w 2021 r. w Karlsruhe w Niemczech pod hasłem „Miłość Chrystusa nakłania świat do pojednania i jedności”. Członek Komitetu Naczelnego ŚRK ks. Artur Aleksiejuk z Kościoła Prawosławnego opowiadał o działalności tej międzynarodowej organizacji ekumenicznej. – Może warto zorganizować cykl minikonferencji, poruszających temat przewodni Zgromadzenia w Karlsruhe w kontekście życia rodzinnego czy sąsiedzkiego – zasugerował. Zaproponował też powołanie zespołu roboczego przedstawicieli Kościołów członkowskich PRE, który zajmowałby się tematami proponowanymi przez takie organizacje międzynarodowe, jak Światowa Rada Kościołów czy Konferencja Kościołów Europejskich. Pomysł powołania takiego zespołu poparł bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, skarbnik PRE.

Przedstawiciele komisji Polskiej Rady Ekumenicznej opowiadali o działalności swoich gremiów. Przewodnicząca komisji wychowania chrześcijańskiego Elżbieta Byrtek zwróciła uwagę na trzy problemy: pracę katechetów w niedziele, edukację ekologiczną w nauczaniu religii oraz problemy z kryteriami oceny nauczycieli religii wyznań mniejszościowych po tzw. reformie edukacji. Przewodniczący komisji mediów ks. Adam Malina mówił m.in. o zmianach w usytuowaniu redakcji ekumenicznej w TVP. Natomiast przewodniczący komisji diakonijnej Marek Masalski tłumaczył, że w ostatnich miesiącach komisja zajmowała się tematyką senioralną, której poświęcono m.in. wrześniowe konsultacje diakonijne na Podlasiu.

Podczas konferencji zaprezentowano również aktywności oddziałów regionalnych PRE. Opowiadali o nich: ks. Janusz Olszański (Oddział Pomorsko-Kujawski), ks. Julian Kopiński (Oddział Kaliski), bp Marian Niemiec (Oddział Śląski), ks. Wojciech Rudkowski (Oddział Świętokrzyski), ks. Leszek Wakuła (Oddział Łódzki), ks. Anatol Szydłowski (Oddział Warszawski), bp Ryszard Bogusz (Oddział Wrocławski), bp Paweł Hause (Oddział Mazurski) i abp Abel (Oddział Lubelski). Wymieniali szereg inicjatyw ekumenicznych podejmowanych w ich regionach – konferencje, debaty, koncerty, pielgrzymki, nabożeństwa. Zwracano uwagę, że zdarzają się czasem sytuacje, gdy podczas mszy rzymskokatolickiej organizowanej jako nabożeństwo ekumeniczne duchowni nierzymskokatoliccy nie mają możliwości wygłoszenia kazania, a prosi się ich jedynie o słowo świadectwa. Jednak – jak skonstatowano – problem ten zależy od diecezji i nastawienia jej biskupa. Zauważono również, że frekwencja na nabożeństwach ekumenicznych Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan maleje. Pojawił się pomysł, aby przenieść Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ze stycznia na inną porę, np. okolice święta Zesłania Ducha Świętego, gdy jest cieplej.

Michał Karski

 

Fotorelacja z konferencji (fot. Michał Karski)