Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja grupy Pojednanie

4 października 2009

W Odessie na Ukrainie odbyła się międzynarodowa konferencja ekumeniczna na temat „Kościoły na Ukrainie w obliczu współczesnych społecznych kryzysów”.

Konferencja, która miała miejsce od 23 do 25 września, odbyła się w ramach międzynarodowego projektu ekumenicznego „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Polska Rada Ekumeniczna od początku uczestniczy w tym projekcie, a w ostatnim czasie jest jego koordynatorem. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Kościołów Ewangelickiego, Prawosławnego, Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego z Polski, Niemiec, Ukrainy i Białorusi, a także przedstawiciele władz Odessy oraz Instytutu Religijnej Wolności na Ukrainie. Z polskiej strony obecni byli dr Wsiewołod Konach, ks. prof. Zygfryd Glaeser oraz Michał Dmitruk.

Na otwarciu konferencji obecni byli biskupi Kościołów na Ukrainie oraz przedstawiciele miejscowych władz, którzy wyrazili radość ze wspólnego ekumenicznego spotkania. Wszystkich zebranych w imieniu Międzynarodowej Grupy Roboczej Pojednanie przywitał bp Klaus Wollenweber z Niemiec oraz ks. Andreas Hamburg z Ukrainy.

Podczas konferencji uczestnicy wysłuchali referatów prof. Włodimierza Burega na temat „Chrześcijańskie pojmowanie kryzysu”, bp. Ulanda Spahlingera „Światowy kryzys – jego wpływ na Ukrainę. Zadania dla Kościołów” oraz duchownego rzymskokatolickiego z Polski ks. prof. Zygfryda Glaesera z Opola „Od wspólnych interesów do wspólnoty ducha. Rola Kościołów w przezwyciężaniu kryzysu społecznego”. Na zakończenie konferencji w ramach tzw. okrągłego stołu odbyła się dyskusja na temat „Kryzys antropologiczny i antropologia kryzysu – współczesne wyzwanie dla Kościołów na Ukrainie”.

Konferencja była okazją do wymiany zdań, myśli, przedstawienia doświadczeń Kościołów poszczególnych krajów w obliczu kryzysu. Zapewne przyczyniła się ku głębszemu zrozumieniu roli Kościoła i jego posłannictwa we współczesnym świecie.

Projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” zainicjowany został w 1995 r. przez Niemiecko-Polską Komisję Kontaktów między Polską Radą Ekumeniczną a Ewangelickim Kościołem Niemiec, pracującą od 1974 r. Został on następnie zaprezentowany podczas II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Grazu w 1997 r. Do wdrażania projektu w życie powołano Międzykościelną Grupę Roboczą, w skład której obecnie wchodzą przedstawiciele Kościołów Ewangelickich, Kościoła Prawosławnego, Rzymskokatolickiego i Greckokatolickiego z czterech krajów: Ukrainy, Białorusi, Niemiec i Polski. Zadaniem Grupy jest doprowadzenie do wspólnego dialogu między zróżnicowanymi konfesyjnie Kościołami z Europy Środkowej i Wschodniej, odkrywanie różnorodności wiary chrześcijańskiej i spożytkowanie jej na rzecz pojednania między narodami i Kościołami oraz wprowadzanie w życie wspólnych projektów i działań.