Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Konferencja grupy „Pojednanie” w Mińsku

23 listopada 2011

Obrady w Mińsku (fot. Michał Dmitruk)

W stolicy Białorusi odbyła się międzynarodowa konferencja ekumeniczna „Kościoły w służbie potrzebującym. Możliwości współpracy z organizacjami niekościelnymi”. To jedno z wydarzeń w ramach działalności Polskiej Rady Ekumenicznej podczas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.

Konferencja odbyła się od 17 do 18 listopada w Centrum IBB w Mińsku. Została zorganizowana w ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”, koordynowanego przez Polską Radę Ekumeniczną (PRE).

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Kościołów, organizacji ekumenicznych z trzech tradycji chrześcijańskich – katolickiej, prawosławnej i ewangelickiej z Białorusi, Ukrainy, Niemiec i Polski. Wśród uczestników byli reprezentanci międzynarodowych i krajowych organizacji zajmujących się problematyką pomocy potrzebującym, a także m.in.: Fundacji Wschód z Polski, Caritasu z Białorusi, Polskiej Rady Ekumenicznej oraz członkowie grupy „Pojednanie”.

Obecni też byli przedstawiciele ONZ na Białorusi, Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji, UNAIDS, Międzynarodowej Organizacji ds. Socjalnych, Instytutu Wolności Religijnej z Ukrainy, Komitetu ds. Religii na Białorusi, specjaliści ds. ekonomii z białoruskich uniwersytetów oraz reprezentanci prywatnego biznesu.

Podczas konferencji odbyła się prezentacja działalności socjalnej różnych Kościołów. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z działalnością charytatywną Kościoła Prawosławnego na Białorusi (Związek Sióstr Miłosierdzia, Monaster św. Elżbiety z Mińska i.in.).

Swoimi doświadczeniami w pracy socjalnej podzielili się dyrektor Fundacji Wschód Mirosław Matreńczyk, ks. Ihor Shaban z Kościoła Grekokatolickiego na Ukrainie i ks. Andreas Hamburg z Niemieckiego Kościoła Luterańskiego na Ukrainie. Ks. prof. Zygfryd Glaeser zapoznał uczestników z pracą socjalną Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce, a w szczególności Diecezji Opolskiej na przykładzie Centrum Sanatoryjno-Rehabilitacyjnego w Kamieniu Śląskim.

W czasie obrad przedstawiono prawne możliwości  i ograniczenia współdziałania organizacji kościelnych i niekościelnych w zakresie pomocy potrzebującym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Białorusi. Omówiono kwestię prowadzenia działalności gospodarczej przez Kościoły i organizacje kościelne.

Ważnym aspektem konferencji było przedstawienie oczekiwań przedstawiciela biznesu. Jednym z głównych celów konferencji było zbliżenie ofiarodawców-sponsorów i organizacji, które mogą realizować projekty socjalne na Białorusi.

Podsumowując konferencję dyrektor Międzykościelnej Misji „Chrześcijańska służba społeczna” Mikołaj Matruńczyk powiedział, że było to bardzo ważne wydarzenie dla Białorusi, które zgromadziło przedstawicieli różnych środowisk. Jego zdaniem nie tylko przyczynia się to do wzmocnienia współpracy ekumenicznej, ale przede wszystkim jest ważnym krokiem naprzód w niesieniu praktycznej pomocy osobom potrzebującym.

Kolejna konferencja w ramach projektu „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” planowana jest we wrześniu przyszłego roku na Ukrainie. Konferencja w Mińsku, współorganizowana przez Polską Radę Ekumeniczną, wpisała się program działań PRE podczas prezydencji Polski w Unii Europejskiej. Wśród tematów, na które PRE chce w tym czasie zwrócić uwagę, jest współpraca ponad granicami Unii Europejskiej.

Michał Dmitruk

Fotorelacja z konferencji w Mińsku

________________________

Zobacz też: