Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Komunikat rzeczników prasowych trzech Kościołów

2 marca 2022 Komunikat rzeczników prasowych trzech Kościołów

Z okazji rozpoczynającego się Czasu Pasyjnego – Wielkiego Postu rzecznicy Kościołów Ewangelicko-Augsburskiego i Prawosławnego oraz rzecznik Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego przypominają, że ten okres łączy chrześcijan tradycji wschodniej i zachodniej. Zachęcają do modlitwy i działań na rzecz pokoju, a także do praktykowania miłości bliźniego poprzez pomoc potrzebującym.

Rzecznicy wydali swój komunikat 1 marca. Odwołując się do znaczenia Wielkiego Postu – Czasu Pasyjnego w tradycji chrześcijańskiej, zwrócili jednocześnie uwagę na cierpienie Ukrainek i Ukraińców spowodowane rosyjską agresją zbrojną na ich kraj. „Tegoroczna pasyjna droga do Jerozolimy będzie drogą modlitwy o koniec wojny, o pokój między ludźmi i narodami. Wojna jest tragedią zwykłych ludzi, a odpowiedzialność spoczywa na przywódcach. Módlmy się zatem o przemianę ludzkich serc i Bożą opiekę nad wszystkimi, którzy pragną pokoju” – napisali Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska, ks. Henryk Paprocki i ks. Leszek Gęsiak.

Pełny tekst komunikatu poniżej.

 

Komunikat rzeczników

 

Oto idziemy do Jerozolimy, i wszystko, co napisali prorocy, wypełni się nad Synem Człowieczym.
Łk 18,31

 

W tym roku chrześcijanie tradycji zachodniej i wschodniej niemal jednocześnie rozpoczynają Wielki Post – Czas Pasyjny, w którym wspominamy drogę Jezusa Chrystusa na Golgotę, Jego Mękę i Śmierć, prowadzące ostatecznie do Zmartwychwstania.

Wszyscy będziemy przeżywać ten okres w wyjątkowy sposób, naznaczony cierpieniem naszych ukraińskich sióstr i braci dotkniętych rosyjską agresją. W tradycji chrześcijańskiej to czas pokuty, rozumianej jako powrót do Boga i Jego Słowa. Pasyjna refleksja wiedzie przez świadomość własnej grzeszności, do odnalezienia Bożej łaski. Podejmując refleksję nad swoim życiem z Bogiem, możemy też pytać o własne zaniedbania, mierzyć się ze strachem, szukać odpowiedzi na trudne egzystencjalne pytania. To nasza pełna nadziei droga pod krzyż.

Tegoroczna pasyjna droga do Jerozolimy będzie drogą modlitwy o koniec wojny, o pokój między ludźmi i narodami. Wojna jest tragedią zwykłych ludzi, a odpowiedzialność spoczywa na przywódcach. Módlmy się zatem o przemianę ludzkich serc i Bożą opiekę nad wszystkimi, którzy pragną pokoju.

Wielki Post – Czas Pasyjny jest ponownie okazją do praktykowania miłości bliźniego względem tych, którzy uciekają teraz przed wojną. „Gość w dom, Bóg w dom”! Przyjmując przybyszów, Abraham dał gościnę samemu Bogu. Gościnność jest cnotą uniwersalną i ekumeniczną. Otwórzmy więc oczy, ręce i serca i nie bądźmy obojętni na los tych, którzy są w potrzebie.

Wpatrując się w Zbawiciela, który odrzucał przemoc i bezwarunkowo stał się Miłością dla nas, uczyńmy wszystko, by umilkły strzały i przestali ginąć ludzie, by zapanował czas pokoju i pojednania. Niech umacnia nas modlitwa i pragnienie jedności: bądźmy dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! (Ef 4,32).

 

1 marca 2022 r.

 

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska
Rzecznik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP

ks. Henryk Paprocki
Rzecznik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

ks. Leszek Gęsiak SJ
Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski