Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Katastrofa samolotu rządowego

10 kwietnia 2010

W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęli przedstawiciele polskich środowisk politycznych, intelektualnych, wojskowych, kombatanckich, kulturalnych. Wśród ofiar byli też reprezentanci Kościołów.

Do tragedii doszło rano 10 kwietnia pod Smoleńskiem w zachodniej Rosji. Pasażerowie rządowego samolotu mieli wziąć udział w uroczystościach rocznicowych związanych z 70. rocznicą zbrodni katyńskiej. Nikt nie przeżył katastrofy. Na pokładzie byli m.in. prezydent Polski Lech Kaczyński, jego żona Maria, ostatni prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, ministrowie kancelarii prezydenckiej, parlamentarzyści, wysocy urzędnicy państwowi, przedstawiciele polskich sił zbrojnych, rodzin katyńskich i innych stowarzyszeń, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, załoga samolotu.

Wśród 96 ofiar znaleźli się również duchowni – reprezentanci trzech tradycji chrześcijańskich: katolickiej, prawosławnej i protestanckiej. Zginęli naczelni kapelani duszpasterstw wojskowych: bp gen. Tadeusz Płoski (rzymskokatolicki Ordynariusz Polowy WP), abp gen. Miron Chodakowski (Prawosławny Ordynariusz WP) oraz ks. płk Adam Pilch (p.o. Naczelnego Kapelana Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego), a także inni duchowni rzymskokatoliccy: ks. prał. Bronisław Gostomski, ks. Roman Indrzejczyk (kapelan prezydenta), ks. Józef Joniec, ks. Zdzisław Król, ks. Andrzej Kwaśnik, ks. ppłk Jan Osiński oraz ks. prof. Ryszard Rumianek (rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego).

Kościoły różnych wyznań organizują nabożeństwa i msze żałobne. Szereg Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce wystosowało też kondolencje i oświadczenia w sprawie katastrofy. Z całego świata do Polski płyną wyrazy współczucia. Kondolencje przekazali również przedstawiciele wielu Kościołów na świecie, m.in. papież Benedykt XVI oraz prawosławni patriarchowie: aleksandryjski i całej Afryki Teodor II oraz Moskwy i Wszechrusi Cyryl.

 

n20

Duchowni Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, którzy zginęli w katastrofie: ks. płk Adam Pilch z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz abp gen. Miron (Chodakowski) z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

fot. mk, orthodox.pl