Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Jubileusz EUTW

30 maja 2017 Jubileusz EUTW

Chór EUTW (fot. Michał Karski)


Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku ma już pięć lat. Z okazji tego jubileuszu w Warszawie odbyła się uroczystość, podczas której mówiono o działalności EUTW oraz uhonorowano osoby zasłużone dla tej instytucji.

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku (EUTW) został powołany w 2012 r. z inicjatywy Romana Michalaka i innych osób z warszawskiego środowiska ekumenicznego. Patronat nad tą instytucją objęły Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie oraz Polska Rada Ekumeniczna. EUTW oferuje szereg wykładów, seminariów, kursów i warsztatów z różnych dziedzin nauki, a jego celem – oprócz kształcenia ustawicznego – jest integracja i działanie na rzecz przełamywania negatywnych stereotypów na temat osób o różnych światopoglądach.

30 maja w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej odbyła się uroczystość z okazji 5. rocznicy powołania EUTW. Obecni byli jego twórcy i słuchacze, a także wiele osób związanych z ChAT i PRE. Rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski gratulował Romanowi Michalakowi i podkreślił ekumeniczny charakter EUTW, w którym jest miejsce na spotkanie różnych kultur i religii.

O tym, jak ważne jest spotkanie i wzajemne poznanie, mówił również prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec. – Wiele uprzedzeń rodzi się, ponieważ się wzajemnie nie znamy. Jednym z najważniejszych zadań EUTW jest to, by znikały bariery między ludźmi – powiedział.

O działalności Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w minionych pięciu latach opowiadał jego prezes Roman Michalak. – Ekumenizm nie jest dla nas teorią czy wycieczkowym epizodem, ale codziennością, poznawaniem ludzi różnych wyznań, ich duchowości, sposobu myślenia, wrażliwości – mówił.

Pozdrowienia dla społeczności EUTW przekazali m.in. prezeska Fundacji Ogólnopolskie Porozumienie Uniwersytetów Trzeciego Wieku Krystyna Lewkowicz, a także przedstawiciele prezydent Warszawy czy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wręczono dyplomy członków honorowych EUTW. Otrzymali je ks. Piotr Gaś z warszawskiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy, rektor ChAT ks. prof. Bogusław Milerski oraz pośmiertnie abp prof. Jeremiasz, który jako były rektor ChAT i prezes PRE bardzo sprzyjał powołaniu tej ekumenicznej instytucji edukacyjnej. Ponadto dwunastu członków EUTW otrzymało listy gratulacyjne.

Podczas uroczystości śpiewały chóry EUTW i ChAT oraz soliści: Dariusz Górski i Bogdan Kuźmiuk. Odbył się również wernisaż Zespołu Malarskiego EUTW. Uroczystość prowadził dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza.

Michał Karski


Fotorelacja z uroczystości (fot. Michał Karski)