Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Jesienne spotkania EYCE

2 grudnia 2008

Jesienią odbyły się dwa ważne spotkania organizowane przez Ekumeniczną Radę Młodzieży w Europie (EYCE). W Pogradecu młodzi ludzie dyskutowali na temat przemocy i fundamentalizmu, natomiast w Rzymie zastanawiali się nad przyszłością EYCE.

Kurs „Przezwyciężanie fundamentalizmu – przezwyciężanie przemocy” odbył się od 21 do 28 września w albańskim mieście Pogradec. Wzięło w nim udział 31 uczestników z 16 krajów, reprezentujących 9 różnych wyznań i religii, m.in. chrześcijaństwo, judaizm, islam, sikhizm. Przedstawicielami Polski byli Rafał Socha i Zofia Kozłowska z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Codziennie odbywały się dyskusje i wykłady na temat fundamentalizmu oraz okoliczności, w których staje się on agresywny. Zajęcia prowadzili pastor Gentian Thomollari z Albanii oraz psychiatra dr Mamoun Mobayed z Irlandii Północnej. Omówili oni definicje oraz psychologiczne podłoże fundamentalizmu i przemocy. Zauważyli, iż w przezwyciężaniu obu tych zjawisk potrzebne jest współczucie. Uczestnicy szkolenia
wyszczególnili sześć podstawowych powodów, dla których osoba o fundamentalistycznych poglądach zwraca się ku przemocy: narzucanie innym swoich przekonań, poczucie zagrożenia dla własnej tożsamości, społeczne wykluczenie i marginalizacja, sytuacja osobista, posiadanie pojedynczej tożsamości oraz przypisywanie ideologii wyższej wartości niż życiu ludzkiemu.

Podczas kursu uczestnicy opowiadali też o sytuacji w swoich krajach. Każdego dnia odbywały się dwa spotkania modlitewne – poranne, prowadzone przez dane wyznanie, oraz wieczorne, ekumeniczne, przygotowywane przez losowo dobranych uczestników. Uczestnicy przeszli też szkolenie z zakresu zdobywania funduszy unijnych na pracę z młodzieżą.

Spotkanie krajowych korespondentów EYCE odbyło się od 25 do 28 października w Rzymie. Uczestnicy dyskutowali o działalności EYCE w minionym roku, a także zastanawiali się nad planami na przyszłość. Mówiono o konieczności lepszej wymiany informacji, zaangażowania większej ilości osób, organizacji częstszych spotkań i seminariów. Dyskutowano również o pozyskiwaniu środków na działalność – zarówno ze źródeł kościelnych jak i świeckich, a także o organizacji władz EYCE.

ZK, EYCE