Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Inauguracja roku akademickiego w ChAT

8 października 2009

W Warszawie zainaugurowano nowy rok akademicki w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Wykład inauguracyjny wygłosił były premier Polski Tadeusz Mazowiecki.

Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 miała miejsce 7 października w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie. Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem ekumenicznym. Następnie odbyła się część właściwa inauguracji. Licznych gości – przedstawicieli warszawskich uczelni wyższych, duchownych różnych Kościołów, studentów i.in. – przywitał rektor ChAT, a jednocześnie prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, abp prof. Jeremiasz Jan Anchimiuk z Kościoła Prawosławnego. W swym przemówieniu podkreślił, iż ChAT jest miejscem unikalnym, gdzie spotyka się chrześcijański Wschód i Zachód. Rektor zauważył, że wielokonfesyjność i wielokulturowość Akademii chroni ją przed klerykalnym i zawężonym spojrzeniem na świat. Abp Jeremiasz mówił też o planach uczelni, m.in. o jej dążeniach do otwarcia magisterskich studiów uzupełniających w zakresie pedagogiki.

Po przemówieniu rektora ks. prof. Bogusław Milerski, prorektor Akademii, dokonał immatrykulacji studentów I roku. Następnie wieloletni pracownik naukowy ChAT, prof. Michał Pietrzak, został odznaczony prawosławnym Orderem Świętej Marii Magdaleny II stopnia przez metropolitę Sawę, zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Wykład inauguracyjny wygłosił Tadeusz Mazowiecki, pierwszy po wojnie niekomunistyczny premier Polski. Tematem wykładu były przemiany polityczne, jakie się dokonały w Polsce w 1989 r. Premier Mazowiecki zaznaczył, że w owym roku trzy wydarzenia miały szczególne znaczenie dla przemian: obrady Okrągłego Stołu, wybory 4 czerwca oraz powołanie jego rządu. Opowiadał o meandrach kształtowania się jego gabinetu, a także o dojrzewaniu ekipy Solidarności do wzięcia pełnej odpowiedzialności za rządy i niezbędne reformy, jakie stały wówczas przed Polską. Mówił, że przy obejmowaniu stanowiska premiera, bał się wessania w system, który na początku przemian ciągle jeszcze był oparty na zasadach państwa autorytarnego.

Uroczystość inauguracji zakończyła się odśpiewaniem pieśni „Gaudeamus igitur”.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna powstała w 1954 r. W uczelni tej kształcą się teologowie prawosławni, protestanccy i starokatoliccy, a także pedagodzy. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. Obecnie kształci się w niej ok. 700 studentów. Akademia współpracuje z Polską Radą Ekumeniczną. Zgodnie ze statutem PRE, rektor ChAT może uczestniczyć w obradach prezydium Rady z głosem doradczym.

mk

Na zdjęciu Tadeusz Mazowiecki podczas wykładu w ChAT, fot. mk