Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Inauguracja roku akademickiego w ChAT

6 października 2023

Inauguracja roku akademickiego 2023/24 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (fot. mk)

 

W siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie zainaugurowano nowy rok akademicki. W uroczystości udział wzięli studenci i wykładowcy uczelni, a także przedstawiciele nauki, Kościołów i samorządu.

Inauguracja miała miejsce 5 października w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie. Obok studentów i wykładowców uczelni wzięli w niej udział przedstawiciele innych uczelni, a także różnych Kościołów, w tym tych zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Obecni byli przedstawiciele zarządu PRE z prezesem bp. Andrzejem Malickim na czele.

Uroczystość została poprzedzona nabożeństwem ekumenicznym, podczas którego kazanie wygłosił bp dr Andrzej Gontarek, nowy zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego i pracownik ChAT.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił rektor ChAT abp prof. Jerzy Pańkowski. – Rozpoczynając nowy rok akademicki życzę, aby był on nieco spokojniejszy w każdym wymiarze – społecznym, politycznym, geopolitycznym – powiedział. Szczególne życzenia złożył osobom rozpoczynającym studia. – Bądźcie rozsądnie krytycznymi studentami i obywatelami względem otaczającej was rzeczywistości. Nie dajcie sobie zabrać pięknego spojrzenia na zdrowe, mądre i spokojne życie – przekonywał.

W imieniu studentów i doktorantów ChAT przemówienie wygłosiła Karolina Wyrwicz. – Kiedy przekraczam próg naszej akademii, czuję się częścią społeczności otwartej na interdyscyplinarny dialog, tolerancję i szacunek dla każdego człowieka – powiedziała.

Wykład inauguracyjny na temat „Jerzy Nowosielski między tradycją a nowoczesnością” wygłosił historyk literatury i kulturoznawca prof. Aleksander Naumow, związany m.in. z Uniwersytetem Jagiellońskim. – Twórczość Nowosielskiego polega na dokładnym odczytaniu języka dawnej ikony, a następnie wykorzystania tego języka w celu tworzenia swojej własnej sztuki, w ogóle możliwości opisania tym językiem całości życia człowieka, wszystkich jego sfer, sytuacji, przeżyć i rzeczy – mówił prelegent. Zwrócił też uwagę, że według Nowosielskiego problem sakralności sztuki jest ze swej natury niezależny od jej podziału tematycznego na religijną i świecką. Sztuka jest bowiem fenomenem religijnym nie ze względu na dziedzinę swojej tematyki, ale ze względu na charakter zjawiska.

Chrześcijańska Akademia Teologiczna powstała w 1954 r. W uczelni tej kształcą się teologowie prawosławni, protestanccy i starokatoliccy, a także pedagodzy. Jest to jedyna w Polsce uczelnia teologiczna o tak ekumenicznym charakterze. W jej ramach działają dwa wydziały: teologiczny i nau społecznych. Akademia współpracuje z Polską Radą Ekumeniczną. Zgodnie ze statutem PRE, rektor ChAT może uczestniczyć w obradach prezydium Rady z głosem doradczym.

mk

 

Zobacz też: Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie