Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Inauguracja roku akademickiego w ChAT

8 października 2021 Inauguracja roku akademickiego w ChAT

Inauguracja roku akademickiego w ChAT (fot. Michał Karski)

 

– To, że nasza uczelnia nie jest uczelnią dużą, nie oznacza, że nie jest uczelnią dobrą, niezbędną, otwartą i przyjazną. Nie możemy mieć kompleksu uczelni małej. Jesteśmy w pełni tego słowa znaczeniu uczelnią publiczną i ekumeniczną – mówił podczas inauguracji roku akademickiego w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie rektor uczelni abp prof. Jerzy Pańkowski.

Inauguracja miała miejsce 7 października w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (ChAT) w Warszawie. Zgromadziła liczne grono osób związanych z nauką, Kościołami różnych wyznań i ruchem ekumenicznym. Poprzedzona została nabożeństwem ekumenicznym, podczas którego kazanie wygłosił bp prof. Andrzej Borkowski, prawosławny biskup supraski i pracownik ChAT.

Jesteśmy integralną częścią społeczności akademickiej

Podczas inauguracji rektor uczelni abp prof. Jerzy Pańkowski zwrócił uwagę w swym przemówieniu, że pandemia COVID-19 wprawdzie rozwinęła infrastrukturę wirtualną, ale przyczyniła się też do spadku poziomu nauczania. Poinformował też zebranych o nowelizacji ustawy o ChAT, która pozwala na poczucie stabilności uczelni i godną obecność w pozostałym środowisku akademickim. – To, że nasza uczelnia nie jest uczelnią dużą, nie oznacza, że nie jest uczelnią dobrą, niezbędną, otwartą i przyjazną. Nie możemy mieć kompleksu uczelni małej. Jesteśmy w pełni tego słowa znaczeniu uczelnią publiczną i ekumeniczną – mówił.

Rektor krytycznie odniósł się do deprecjonowania teologii jako dziedziny naukowej i podkreślił, że jest ona jak najbardziej profesjonalną dziedziną nauki z zachowaniem wszelkich standardów jakościowych. – Obecny system wartościowania znaczenia publikacji w oparciu o suchą punktację zepchnął na margines dobre, samodzielne monografie, które mogą właśnie z tego powodu przegrywać z kilkunastostronicowymi artykułami w wysoko punktowanych czasopismach naukowych – ubolewał. Podkreślił, że ChAT nie odczuwa potrzeby eskapizmu, jest otwarta na współpracę, ma dobrą kadrę naukową i stanowi integralną część społeczności akademickiej. Poinformował też, że najbliższym celem uczelni jest otwarcie kierunku administracja na Wydziale Nauk Społecznych.

Podczas uroczystości ślubowanie złożyli studenci rozpoczynający kształcenie na Wydziałach Teologicznym i Nauk Społecznych oraz w Szkole Doktorskiej Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Przemówienie w imieniu studentów wygłosiła Ada Warowny, przewodnicząca samorządu studentów uczelni.

Pasja i wolność myślenia w nauce

Wykład inauguracyjny na temat „Pasja i tożsamość naukowca. O władzy i wolności umysłu” wygłosił prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Zbyszko Melosik. – W naszym akademickim świecie o statusie naukowca nie decydują punkty, lecz realny wkład w rozwój wiedzy, dyscypliny, napisane książki, kompetencje społeczne, charyzma, a także umiejętność tworzenia wspólnot grup uczniów – przekonywał. Podkreślił, że pasja stanowi krystalizację tożsamości naukowców, a istotą ich biografii jest dążenie do zrozumienia prawdy. Mówił też o procesie pisania książki naukowej i przyjemności naukowca, gdy jest ona wydana. – Książka to apogeum władzy i wolności umysłu – zauważył. Przekonywał do wartości istnienia książek w formie materialnej. – Tradycyjna biblioteka z tysiącami książek na półkach stanowi dla mnie odświerzającą przestrzeń dla internetu i telewizji, których możliwości w żaden sposób nie kwestionuję. Gromadzenie i studiowanie książek w postaci materialnej, co oczywiście nie wyklucza posiadania tekstów na komputerowym twardym dysku, stanowi kontynuację tradycji kulturowej. Kultywujmy zatem kulturę szelestu kartek – zachęcał.

Prof. Melosik zwracał uwagę, że od początku istnienia nauki to pasja inspirowała badaczy i odkrywców. – Książki i artykuły są wyrazem pasji. Wspólna pasja w zakresie uprawiania nauki stanowi jedno z najważniejszych źródeł naszej wspólnoty akademickiej, zarówno w ramach poszczególnych dyscyplin, jak i instytucji, na poziomie kraju i świata. To nas wyróżnia. Akademicka wspólnotowość – powiedział. Podkreślał też, że możliwości urzeczywistniania pasji są w szkołach wyższych nieodłącznie związane z ideą wolności akademickiej. – Jednym z najistotniejszych źródeł wolności akademickiej jest socjalizowanie kolejnego pokolenia młodych naukowców w wolność myślenia, tak aby stanowiła nienaruszalny rdzeń ich naukowej tożsamości – mówił. Podkreślił, że bez wolności myślenia jednostki nie ma możliwości urzeczywistnienia idei wolności akademickiej. – Pamiętajmy, że rdzeń wolności akademickiej i rdzeń pasji znajdują się w tożsamości każdego profesora i akademika. Jest to stan serca i umysłu, który zawsze można zachować wbrew wszelkim zewnętrznym okolicznościom – powiedział na zakończenie naukowiec.

mk

 

Przemówienie rektora abp. prof. Jerzego Pańkowskiego

Przemówienie przewodniczącej samorządu studenckiego Ady Warowny

Wykład inauguracyjny prof. Zbyszka Melosika