Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

EUTW inauguruje kolejny rok akademicki

24 października 2013

Ekumeniczny Uniwersytet Trzeciego WiekuEkumeniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął drugi rok swojej działalności. W Warszawie odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego. Polska Rada Ekumeniczna sprawuje patronat na tą inicjatywą.

Inauguracja roku akademickiego 2013/14 na Ekumenicznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku (EUTW) odbyła się 15 października w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy. W uroczystości uczestniczyli nie tylko słuchacze, ale i liczni goście, wśród nich ks. prof. Bogusław Milerski, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, sprawującej naukowy patronat nad EUTW, oraz abp Jeremiasz, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.

Zebranych gości przywitał proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Trójcy w Warszawie ks. Piotr Gaś. Następnie Roman Michalak, pomysłodawca EUTW oraz prezes Zarządu, przypomniał w swoim wystąpieniu podstawowe cele ekumenicznego projektu, a także o doświadczeniach minionego roku – Ideą powstania EUTW jest umożliwienie osobom w „trzecim wieku” z różnych środowisk konfesyjnych permanentnego kształcenia i prowadzenia aktywnego trybu życia poprzez stały kontakt z nauką, kulturą i sztuką, ale także poprzez rekreację i uprawianie zdrowego trybu życia, przy jednoczesnym zwracaniu uwagi w każdym z tych działań na ich artystyczny i duchowy wymiar – powiedział prezes Michalak. Przypomniał dokonania EUTW w pierwszym roku funkcjonowania, a także poinformował o dofinansowaniu, jakie udało się pozyskać ze strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Fundacji Ogólnopolskiego Porozumienia UTW.

Wykład wprowadzający wygłosił ks. prof. Bogusław Milerski, a słowa pozdrowienia przekazali: abp Jeremiasz, poseł na Sejm RP Michał Szczerba, szef parlamentarnego zespołu ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dr Marzena Breza, dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej MPiPS, oraz Tomasz Pactwa, dyrektor Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m. st. Warszawy.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: bp Jerzy, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego, który reprezentował metropolitę Sawę, zwierzchnika Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, ks. Henryk Dąbrowski, przewodniczący Warszawskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej i proboszcz warszawskiej parafii katedralnej Kościoła Polskokatolickiego, oraz inni duchowni różnych wyznań. Obecne były także dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs oraz prezes Ogólnopolskiego Porozumienia UTW Krystyna Lewkowicz. Podczas inauguracji śpiewał Chór EUTW oraz solista Warszawskiej Opery Kameralnej Dariusz Górski, na organach grał prof. Jerzy Dziubiński.

źródło: eutw.edu.pl