Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumenizm w Częstochowie

5 lutego 2009

Podczas tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Częstochowie luterański duchowny ks. prof. Marcin Hintz wygłosił kazanie na Jasnej Górze.

Klasztor Ojców Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie jest dla większości polskich katolików miejscem szczególnym. Co roku do tego sanktuarium przybywa ponad 4 miliony pielgrzymów i turystów z całego świata. W ostatnich latach jasnogórski klasztor szeroko otworzył się na ekumenię. Podczas kilkunastu ostatnich Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan duchowni wyznań niekatolickich mieli swoje audycje na falach Radia „Jasna Góra”, byli też zapraszani do wygłoszenia kazań oraz cykli rozważań w Kaplicy Matki Bożej, nie tylko w okresie Tygodnia Modlitw.

Podczas tegorocznego spotkania ekumenicznego, 23 stycznia, po raz pierwszy w historii, na zaproszenie przeora klasztoru ojca Romana Majewskiego, ewangelicki duchowny ks. prof. Marcin Hintz, proboszcz parafii luterańskiej w Częstochowie, wziął udział w wieczornym skupieniu wszystkich ojców i braci paulinów. Wygłosił on w kaplicy za klauzurą kazanie w oparciu o tekst biblijny tegorocznego motta Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan:
Aby byli jedno w Twoim ręku (Ez 37,17), jak też odwołał się w zwiastowaniu do codziennych czytań liturgicznych jasnogórskiej wspólnoty.

W kazaniu ks. Marcin Hintz zwrócił uwagę na przemiany we wzajemnym podejściu chrześcijan do siebie, które miały miejsce na przestrzeni ostatnich stu lat. Wskazał na znaczenie Tygodni Modlitw o Jedność Chrześcijan dla ekumenicznego otwarcia inaczej wierzących, lecz wierzących w Tego Samego. Mówił o ciągłej potrzebie przełamywania stereotypów, które wciąż występują po obu stronach ekumenicznego dialogu. –

My, ewangelicy, wciąż musimy się uczyć od braci katolików pokory, szacunku dla tradycji i urzędu kościelnego, rozpoznania, że prawdziwa pobożność maryjna osadzona jest w chrystologii. Wyznawcy rzymskiego katolicyzmu mogą nauczyć się od ewangelików biblijnej pobożności – mówił ks. Hintz.

Po nabożeństwie wszyscy uczestnicy modlitewnego skupienia wzięli udział w uroczystej kolacji w jasnogórskim refektarzu. Podczas kolacji przeor klasztoru na Jasnej Górze o. Roman Majewski podkreślił, że takie spotkania ekumeniczne powinny odbywać się częściej niż tylko raz w roku.

W Częstochowie w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan miały też miejsce inne wydarzenia. Ks. Marcin Hintz spotkał się ze wszystkimi klerykami Wyższego Seminarium Duchownego, w redakcji tygodnika „Niedziela” miało miejsce ekumeniczne nabożeństwo, a Tydzień Modlitw zakończono tradycyjnie mszą o jedność chrześcijan pod przewodnictwem metropolity częstochowskiego ks. abp. dr. Stanisława Nowaka.

źródło: luteranie.pl