Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczny przekład Biblii gotowy

10 grudnia 2016 Ekumeniczny przekład Biblii gotowy

fot. mk


Ukazała się ostatnia część ekumenicznego przekładu Starego Testamentu – Księgi Prorockie. W ten sposób zakończono projekt ekumenicznego przekładu Biblii, który od 1995 r. był prowadzony przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Prezentacja tomu z Księgami Prorockimi odbyła się 9 grudnia w kościele luterańskim Wniebowstąpienia Pańskiego w Warszawie. Dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs przypomniała osoby zaangażowane w projekt przekładu ekumenicznego Biblii, m.in. swoją poprzedniczkę Barbarę Enholc-Narzyńską, która zainicjowała to przedsięwzięcie, a także zmarłą we wrześniu dr Krystynę Długosz-Kurczabową, która zajmowała się redakcją językową tego przekładu. – Mamy Biblię nie waszą, nie naszą, ale wspólną, ekumeniczną – podkreślił prezes Towarzystwa Biblijnego bp Edward Puślecki.

O przekładzie ekumenicznym Ksiąg Prorockich opowiadała prof. Anna Kuśmirek, biblistka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i członkini redakcji naukowej tego tomu. Tłumaczyła, że podstawową zasadą przyjętą przez tłumaczy i redakcję naukową była wierność oryginałowi, ale jednocześnie tekst polski miał być zrozumiały dla współczesnego czytelnika. – Staraliśmy się również, by tłumaczenie oddawało gatunek i formę literacką wypowiedzi prorockich – mówiła biblistka. Jak zwykle w przekładzie ekumenicznym zrezygnowano z przypisów o charakterze teologicznym, pozostawiono jedynie odnośniki do tekstów paralelnych, a także konieczne informacje filologiczne, historyczne i geograficzne.

Tom z tłumaczeniem Ksiąg Prorockich kończy prowadzony od 21 lat przez Towarzystwo Biblijne w Polsce projekt ekumenicznego przekładu Biblii, który zaakceptowało – co jest ewenementem – jedenaście Kościołów tradycji katolickiej, prawosławnej i protestanckiej. Trwają prace nad wydaniem całego przekładu w jednym tomie. Być może uda się to już w przyszłym roku.

mk