Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczny głos przeciw mowie nienawiści

15 stycznia 2019 Ekumeniczny głos przeciw mowie nienawiści

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec (fot. mk)

 

– Może okazać się, że to chory umysłowo człowiek został mordercą [prezydenta Gdańska – przyp. red.]. Jednak także chore umysły często czerpią inspiracje. Inspiracje, które wypływają z silnej mowy nienawiści i braku tolerancji dla inaczej myślących. Czy zawiniliśmy w tej sytuacji? Czy po mojej stronie, naszej stronie leży wina? Tak, jest wiele przestrzeni, w której zawiniliśmy. Za mało kochamy ludzi i pokazujemy swoim życiem tę miłość. Za mało pokory w nas, ludziach Kościoła – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec.

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 15 stycznia w warszawskim Centrum Luterańskim i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce.

W swym przemówieniu prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce bp Jerzy Samiec odniósł się do tragicznej śmierci prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stanowczo zaprotestował przeciwko praktyce mowy nienawiści. – Grożenie śmiercią czy symboliczne nawiązywanie do śmierci kogokolwiek, także tych, z których poglądami czy postawą się nie zgadzamy, jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest też lekceważenie takich czynów, bo od chorych idei blisko do chorych czynów – stwierdził prezes PRE. I dodał: – To nasza wina, że głośno nie sprzeciwiamy się takim praktykom.

Bp Samiec odniósł się też do sporów wokół Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i podkreślił, że największą stratą byłoby, gdyby ta akcja upadła.

W drugiej części przemówienia przypomniał zeszłoroczne aktywności Polskiej Rady Ekumenicznej: uroczystości związane ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości, a także działania związane z projektami „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” i „Ekumeniczny punkt konsultacyjny ds. migracji – Gościnny Kościół” oraz szczytem klimatycznym COP24 w Katowicach. Mówił też o planach na rok 2019, w którym będziemy obchodzić 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej. Zachęcał, by patrzeć na tę rocznicę w perspektywie pojednania. – Chciałbym, abyśmy też spojrzeli na procesy upodmiotawiania człowieka przez świadomy rozwój demokracji. Na wychowanie młodego pokolenia do pokoju, do akceptacji inności, do szanowania innych. To zadanie, które stoi przed nami. Musimy zabiegać o zasypywanie podziałów między Polakami. Musimy zabiegać o to, by zamienić mowę nienawiści na mowę miłości – podkreślił prezes PRE.

Podczas spotkania głos zabierali także przedstawiciele innych wyznań religijnych, a także instytucji państwowych. Bp Artur Miziński z Kościoła Rzymskokatolickiego odczytał pozdrowienia przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego. „Ufam, że nowy 2019 rok przyniesie wiele okazji, abyśmy – żyjąc nadzieją, krocząc drogą pojednania, umiejąc stawać w prawdzie i przebaczać – jeszcze owocniej świadczyli przed światem o Chrystusie, który zmienia nasze spojrzenie na codzienność i wprowadza w ziemski i przemijający chronos odwieczny i zbawczy kairos” – napisał rzymskokatolicki hierarcha.

Adham Abd El Aal odczytał pozdrowienia Muftiego Rzeczypospolitej Polskiej oraz przewodniczącego Muzułmańskiego Związku Religijnego w Polsce Tomasza Miśkiewicza. „Wszystkim nam (…), jeśli jesteśmy prawdziwie wierzącymi, zależeć musi na dobru sąsiadów, na zgodzie służącej rozwojowi naszego kraju. Każdy – chrześcijanin, muzułmanin, żyd, buddysta – jeśli tylko chce i potrafi, może, a nawet powinien, wnosić swój wysiłek w dzieło czynienia dobra (…). My, ludzie wiary, która wyrasta z wiary wielkiego wspólnego proroka, Abrahama, różnymi drogami zmierzamy do jednego wspólnego Domu Boga. Wierzmy zatem w Jego Słowo, w Jego proroków, w Królestwo Niebieskie i w życie wieczne. Czyńmy dobro i sprzeciwiajmy się złu. Nie pozostawajmy obojętni. Nie bądźmy hipokrytami” – napisał mufti.

Słowa pozdrowienia marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego przekazał jego doradca Sławomir Siwek. Głos zabrał również Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Podziękował prezesowi PRE za odniesienie się do śmierci Pawła Adamowicza i zwrócił uwagę na konieczność podjęcia działań na rzecz łączenia obywateli. Wymienił dwa przykłady takiego działania – debaty w ramach Gdańskiego Aeropagu oraz odbywające się w Wielkiej Brytanii spotkania lokalne, podczas których obywatele dzielą się dobrem. – My dramatycznie potrzebujemy przestrzeni do debaty, by ze sobą rozmawiać, a nie dzielić się – powiedział Adam Bodnar.

Na koniec uroczystości Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej (Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Metodystyczny, Ewangelicko-Reformowany, Polskokatolicki, Prawosławny i Starokatolicki Mariawitów) ogłosiły wspólne wezwanie do przeciwdziałania nienawiści. „Jako Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej chcemy jednoznacznie wystąpić przeciwko wszelkim przejawom nienawiści, w tym mowie nienawiści obecnej w debacie publicznej. Nienawiść oddala nas od siebie, sprawia, że pielęgnujemy uprzedzenia i zamiast budować silne i solidarne społeczeństwo, zgadzamy się na utrwalanie podziałów” – czytamy w tekście tego wezwania (więcej o tym piszemy tutaj).

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym – oprócz wymienionych osób – udział wzięli zwierzchnicy i przedstawiciele pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny),  bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. inf. Marian Madziar (Kościół Polskokatolicki), bp M. Bernard Kubicki (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Obecni byli również rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski, przedstawicielka Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz, reprezentanci Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Rzymskokatolickiego, Zielonoświątkowego, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, dyplomaci, urzędnicy państwowi oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

 

Czytaj:

 

Wideorelacja ze spotkania (ekumenizm.pl)

 

Fotorelacja ze spotkania (fot. mk)