Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne sympozjum w Kamieniu Śląskim

12 grudnia 2014

Do jedności możemy dojść jedynie modląc się – mówił przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch podczas konferencji „Misja Kościoła, który dąży do jedności. 50 lat od promulgacji Dekretu o ekumenizmie”.

Konferencja odbyła się 6 grudnia w Kamieniu Śląskim. Wzięli w niej udział teologowie ewangeliccy, katoliccy i prawosławni. Oprócz kard. Kurta Kocha obecni byli m.in. członkowie zarządu Polskiej Rady Ekumenicznej: abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego, bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego i ks. Edward Puślecki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.

Kard. Kurt Koch wygłosił referat na temat „»Pastoralne nawrócenie« jako wyzwanie i szansa dla ekumenii XXI w.”. – Podział chrześcijaństwa jest zgorszeniem dla świata. Może powstać wrażenie, że Chrystus jest podzielony, skoro chrześcijanie deklarują, że wierzą w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół, a żyją w różnych i oddalonych od siebie wspólnotach – zauważył watykański hierarcha. Jego zdaniem ekumenizm opiera się na nawróceniu serca i modlitwie. – Do jedności możemy dojść jedynie modląc się – przekonywał.

Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp prof. Jeremiasz wygłosił referat na temat „Ekumeniczna solidarność wobec procesów laicyzacji”. W swoim wystąpieniu zaproponował, aby członkowie sąsiadujących ze sobą parafii różnych wyznań spotykali się na wspólnej modlitwie, czytaniu Biblii oraz aby poznawali historię innych Kościołów.

O aktualności postulatów Marcina Lutra dla misji współczesnego Kościoła mówił rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. Bogusław Milerski z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Zauważył, że wszystkich chrześcijan łączy odpowiedzialność za świat w obliczu Boga. Odwołując się do Filipa Melanchtona podkreślił, że wiara nie polega na znajomości historii Jezusa, lecz na zaufaniu i zawierzeniu jemu.

Konferencja zakończyła się dyskusją panelową nestorów polskiej ekumenii. Prawosławny abp prof. Jeremiasz, luteranin prof. Karol Karski oraz rzymscy katolicy: abp prof. Alfons Nossol i ks. prof. Wojciech Hanc mówili o doświadczeniu ekumenizmu po Soborze Watykańskim II.