Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne spotkanie o misji

18 czerwca 2013

Europejski Ekumeniczny Kurs Studyjny w Josefstal 2013 (fot. PRE)

Obrady w Josefstal (fot. PRE)

W niemieckim Josefstal odbył się Europejski Ekumeniczny Kurs Studyjny na temat misji. Wzięli w nim udział chrześcijanie różnych wyznań z kilkunastu państw europejskich. Byli wśród nich przedstawiciele polskich Kościołów.

Europejski Ekumeniczny Kurs Studyjny w Josefstal od 46 lat oferuje możliwość intensywnego, dziesięciodniowego ekumenicznego spotkania dla chrześcijan z Europy. Tegoroczny odbywał się od 3 do 12 czerwca w Centrum Studyjnym dla Młodzieży Ewangelickiej.

Na zaproszenie bp. prof. Heinricha Bedford-Strohma z Kościoła Luterańskiego w Bawarii wzięli w nim udział przedstawiciele Kościołów: Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Czeskobraterskiego, Prawosławnego, Waldensów, Husyckiego oraz Anglikańskiego. Uczestnicy przybyli z różnych krajów Europy: Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Łotwy, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Szwecji, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Włoch.

Polskę reprezentowali: ks. Michał Jabłoński z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, Ewa Śliwka i diakon Paweł Gumpert z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Estera Baksik i Michał Klukowski z Kościoła Rzymskokatolickiego, pracownik biura Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Michał Dmitruk oraz Rafał Wawreniuk z Kościoła Prawosławnego.

Temat konferencji brzmiał „Misja”. Podczas kilku dni mówiono o znaczeniu misji w Kościele, jej formach i celach z punktu widzenia Kościołów tradycji protestanckiej, rzymskokatolickiej i prawosławnej. W kontekście misji omówiono także dokument „Wspólnie dla życia. Misja i ewangelizacja w zmieniającym się świecie”, który będzie zaprezentowany jesienią na Zgromadzeniu Ogólnym Światowej Rady Kościołów w Pusan.

W trakcie kursu uczestnicy poruszyli między innymi zagadnienia związane z doświadczeniami i oczekiwaniami misji w różnych tradycjach i wyznaniach. Dużo czasu poświęcono biblijnym podstawom i różnorodnym przejawom działalności misyjnej chrześcijan. Uczestnicy wspólnie doszli do wniosku, że jest to zadanie nie tylko Kościoła, lecz także każdego chrześcijanina, aby dawać świadectwo Ewangelii we współczesnym świecie.

Kurs w Josefstal był przede wszystkim międzynarodowym i międzypokoleniowym spotkaniem ludzi różnych wyznań chrześcijańskich w Europie, przejawiających gotowość do spotkania i uczenia się od siebie nawzajem. Uczestnicy mieli możliwość spotkań w małych grupach, wymiany doświadczeń, a także prezentacji swoich Kościołów, krajów i organizacji podczas wieczornych spotkań Forum Europa Market. Praktyczną stroną spotkania były poranne i wieczorne modlitwy oraz niedzielne nabożeństwo, które uczestnicy przygotowali uwzględniając tradycje poszczególnych krajów i wyznań.

ks. Michał Dmitruk