Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

12 stycznia 2016 Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej podczas spotkania (fot. Michał Karski)


Powaga sytuacji wymaga rzetelnej i obiektywnej analizy przyczyn jej zaistnienia. Używając języka biblijnego należy stwierdzić, że potrzebna jest metanoia, czyli przemyślenie i opamiętanie, w środowiskach rządzących partii, w polityce gospodarczej, w środowiskach opiniotwórczych – mówił o sytuacji społeczno-politycznej w Polsce i na świecie prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego w Warszawie.

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 12 stycznia w warszawskim Centrum Luterańskim i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. Przybyłych gości przywitali prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego oraz dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W swym przemówieniu abp Jeremiasz przypomniał, że w tym roku Polska Rada Ekumeniczna obchodzi siedemdziesięciolecie swojego istnienia. Mówił też o działalności Rady w mijającym roku. Wymienił m.in. konsultacje komisji diakonii na temat sytuacji uchodźców i migrantów w Polsce, konferencję eklezjologiczną czy relacje w Kościołem Rzymskokatolickim. W tym kontekście przypomniał wypracowane w minionych latach wspólne dokumenty dialogu: o chrzcie, ochronie stworzenia czy świętowaniu niedzieli. – Czekamy na decyzję w sprawie dokumentu o małżeństwie z różną przynależnością konfesyjną – podkreślił prezes PRE. Dodał, że na wniosek Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej powołana została grupa redakcyjna, która opracowuje wspólny ekumeniczny dokument dotyczący problemu migracji.

Abp Jeremiasz opowiadał też o działalności międzynarodowej PRE, m.in. o projekcie „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i Niemczech” czy relacjach z Kościołami w Niemczech. – W kontekście tej współpracy do ważnych wydarzeń należy zaliczyć obchody 50. rocznicy Memorandum Wschodniego EKD – powiedział.

Prezes PRE wspomniał też o sytuacji Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie – kuźni kadr Kościołów mniejszościowych i jedynej państwowej uczelni w Polsce, która nie ma swojej własnej siedziby. Zgodnie z ustaleniami wspólnej komisji PRE i rządu budowa tej siedziby ma być kontynuowana ze środków publicznych. – Ufamy, że podjęte już zobowiązania w najbliższym czasie będą realizowane, a ich zwieńczeniem będzie własna siedziba ChAT – zaznaczył prawosławny hierarcha.

Na koniec swojego przemówienia abp Jeremiasz odniósł się do wydarzeń i zmian mających miejsce w życiu społeczno-politycznym Polski i świata. – Powaga sytuacji wymaga rzetelnej i obiektywnej analizy przyczyn jej zaistnienia. Używając języka biblijnego należy stwierdzić, że potrzebna jest metanoia, czyli przemyślenie i opamiętanie, w środowiskach rządzących partii, w polityce gospodarczej, w środowiskach opiniotwórczych. Niezbędne jest także poważne potraktowanie biblijnych podstaw moralności. Lekkomyślność w tym zakresie już nieraz prowadziła do straszliwych katastrof – stwierdził prezes PRE i dodał, że ludzie dobrej woli mogą pokonać egoizm indywidualny i społeczny oraz skierować bieg historii ku przyszłości, w której panować będzie sprawiedliwość i miłość.

Podczas spotkania głos zabrali również niektórzy przybyli goście. Nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, nawiązując do obchodzonego w Kościele Rzymskokatolickim Roku Miłosierdzia, życzył wszystkim właśnie miłosierdzia. W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy pozdrowienia przekazał podsekretarz stanu w jego kancelarii Wojciech Kolarski. – Jestem tu, by przekazać wyrazy szacunku, który pan prezydent ma wobec wszystkich wyznań i ludzi. Proszę przyjąć życzenia, by nadchodzący czas przyniósł pokój, dobro i pojednanie – mówił. Swoje życzenia przekazał również naczelny rabin Polski Michael Schudrich. – Wszystkiego dobrego na ten rok, by był pełen współpracy. Szalom! – powiedział. Prezes Towarzystwa Biblijnego w Polsce bp Edward Puślecki zaprosił na obchody dwustulecia tej instytucji w Polsce.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym udział wzięli zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. superintendent Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki) oraz bp M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów). Metropolitę Sawę z Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego reprezentował bp Jerzy.

Obecni byli również rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ks. prof. Bogusław Milerski, reprezentanci Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Rzymskokatolickiego, Zielonoświątkowego, Aliansu Ewangelicznego, Armii Zbawienia, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, dyplomaci, urzędnicy państwowi oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

Michał Karski

Tekst przemówienia abp. Jeremiasza pdf


Poniżej fotorelacja ze spotkania (fot. Michał Karski)