Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

16 stycznia 2014 Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

fot. Michał Karski

 

W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan chcemy wesprzeć modlitwą, postem i ofiarą chrześcijan w Syrii, którzy cierpią tam z powodu swej przynależności religijnej. Ofiary zebrane podczas Tygodnia Modlitw będą przekazane na ich rzecz – powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego w Warszawie.

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 16 stycznia w warszawskim Centrum Luterańskim i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. Przybyłych gości przywitali prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego oraz dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W swym przemówieniu abp Jeremiasz podkreślił, że niedawny czas świąteczny przypomina, iż Bóg nie jest gdzieś daleko, ale wśród nas. – On jest Panem historii i dlatego każda filozofia i ideologia, każda koncepcja społeczna i polityczna nielicząca się z tym faktem zawsze prowadzi do zniewolenia, nieszczęść, śmierci ludzi i zniszczenia świata – zaznaczył.

Prezes PRE przypomniał o rozpoczynającym się niedługo Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. – Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski pragnie, aby piątek, 24 stycznia 2014 r., był dniem solidarności z chrześcijanami w Syrii. W całym Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, a szczególnie w tym dniu, chcemy wesprzeć modlitwą, postem i ofiarą chrześcijan, którzy cierpią tam z powodu swej przynależności religijnej. Ofiary zebrane podczas Tygodnia Modlitw będą przekazane na rzecz prześladowanych chrześcijan w Syrii – powiedział.

Abp Jeremiasz przypomniał inicjatywy podejmowane przez Polską Radę Ekumeniczną w minionym roku. Mówił m.in. o konferencji „Pojednanie w Europie środkowo-wschodniej. Nowe wyzwania”, podpisaniu „Apelu Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”, działaniach środowisk ekumenicznych związanych z listopadową konferencją klimatyczną w Warszawie, współpracy z Kościołami i instytucjami ekumenicznymi za granicą. – Wśród nowych projektów rozpoczętych w roku ubiegłym należy wspomnieć projekt Komisji do Spraw Dialogu Teologicznego na temat eklezjologii. Polska Rada Ekumeniczna postanowiła zintensyfikować dialog w zakresie eklezjologii – mówił prezes PRE.

Prawosławny hierarcha mówił też o współpracy z Kościołem Rzymskokatolickim w ramach Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. – Jak już wspomniano podpisaliśmy wspólny apel o ochronę stworzenia. Mamy nadzieję, że tak samo pomyślnie będzie zakończona praca w sprawie świętowania Dnia Pańskiego, a także instrukcji pastoralnej na temat małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej – powiedział.

Prezes PRE wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę w ramach Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu i Polskiej Rady Ekumenicznej. Odniósł się też do szeroko dyskutowanej kwestii Funduszu Kościelnego. – Kościoły członkowskie PRE nadal podtrzymują stanowisko, że sprawy Funduszu Kościelnego nie da się sprawiedliwie rozwiązać bez uwzględnienia faktu przejęcia przez państwo majątków kościelnych – podkreślił.

W imieniu prezydenta Bronisława Komorowskiego pozdrowienia przekazał zebranym Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta. – Ekumenizm to ważne i potrzebne w dzisiejszym świecie rozumienie wspólnotowości, tradycji i wartości, które kształtują nas od pokoleń. Proszę przyjąć najlepsze życzenia, aby ten rok był czasem radości i pokoju, by objawiła się moc ekumenicznego dialogu – powiedział.

Głos zabrał również bp Wojciech Polak, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. – Życzę wszystkim, abyśmy byli ludźmi wiary, nadziei i miłości. Niech ta prawda będzie źródłem radości – mówił.

Stanisław Huskowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialny m.in. za kwestie wyznań religijnych, podkreślił, że państwo polskie jest otwarte na wszystkich obywateli – wierzących różnych wyznań, jak też niewierzących. Wyraził nadzieję na pomyślne zakończenie negocjacji w sprawie Funduszu Kościelnego.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym udział wzięli wszyscy zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. superintendent Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Ludwik M. Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny).

Obecni byli również dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs, reprezentanci Kościoła Rzymskokatolickiego z bp. Wojciechem Polakiem oraz byłym przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu bp. Tadeuszem Pikusem na czele, a także przedstawiciele Kościołów Adwentystów Dnia Siódmego, Chrystusowego, Bożego w Chrystusie i Zielonoświątkowego, Aliansu Ewangelicznego, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, dyplomaci, politycy oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

W spotkaniu oprócz Macieja Klimczaka i Stanisława Huskowskiego uczestniczyli też inni przedstawiciele władz państwowych. Obecny był m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Michał Karski

 

Czytaj: pełny tekst przemówienia abp. Jeremiasza na Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym

 

Poniżej fotorelacja ze spotkania (fot. Michał Karski)