Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

17 stycznia 2013

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne 2013 w Warszawie (fot. Michal Dmitruk)

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne (fot. Michał Dmitruk)

 

„Mamy nadzieję, że [w dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej z Kościołem Rzymskokatolickim] pomyślnie będzie zakończona praca w sprawie świętowania Dnia Pańskiego, a także instrukcji pastoralnej na temat małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej” – napisał w swoim przemówieniu z okazji Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz.

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 15 stycznia w warszawskim Centrum Luterańskim i zgromadziło liczne grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce. Ze względów zdrowotnych nie mógł być obecny prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego. Jego przemówienie odczytał wiceprezes PRE bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

W tekście przemówienia abp Jeremiasz napisał o zbliżającym się Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan i o wadze tej corocznej inicjatywy w życiu ekumenicznym. Przypomniał też wydarzenia z życia Polskiej Rady Ekumenicznej, które miały miejsce w minionym roku: praca na rzecz pojednania między narodami, dialog teologiczny prowadzony zarówno wewnątrz Rady jak i z Kościołem Rzymskokatolickim.

W tym kontekście wspomniał zakończone sukcesem prace nad „Apelem Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia” (piszemy o tym tutaj). „Mamy nadzieję, że tak samo pomyślnie będzie zakończona praca w sprawie świętowania Dnia Pańskiego, a także instrukcji pastoralnej na temat małżeństw o różnej przynależności wyznaniowej” – napisał w swym przemówieniu prezes PRE.

Abp Jeremiasz wspomniał również o utworzeniu Ekumenicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, nad którym PRE objęła patronat. Wskazał też na ważną rolę Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej – ni tylko w życiu Kościołów mniejszościowych, ale w ogóle w życiu społecznym Polski.

Maciej Klimczak, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta, życzył Kościołom Polskiej Rady Ekumenicznej umiejętności odnajdywania radości w życiu codziennym, w dialogu i w otwarciu na drugiego człowieka. Pochwalił działalność Rady wzbogacającą Polskę duchowo, intelektualnie i materialnie. Przedstawiciel prezydenta życzył też wszystkim uczestnikom spotkania, aby umieli odpowiedzieć sobie na pytanie: „Czego Bóg od nas oczekuje?”, stanowiące motto tegorocznego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Reprezentujący metropolitę warszawskiego kard. Kazimierza Nycza bp Tadeusz Pikus życzył, aby każdy chrześcijanin umiał przyjąć logikę miłości, do czego zachęca Boże Narodzenie. – Jezus Chrystus przychodzi, by walczyć, ale nie przeciwko człowiekowi i światu, ale o człowieka i świat, aby człowiek i świat był zbawiony – stwierdził były przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu.

Zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego bp Edward Puślecki wzniósł toast za pomyślność ojczyzny i roztropność rządzących, za otwarcie na drugiego człowieka, za język miłości przezwyciężający język nienawiści, za matki samotnie wychowujące dzieci i za wszystkich spychanych na margines życia społecznego.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym udział wzięli wszyscy zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: ks. prezbiter Gustaw Cieślar (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Ludwik M. Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny).

Obecni byli również dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs, reprezentanci Kościoła Rzymskokatolickiego, Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, Kościoła Zielonoświątkowego, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, przedstawiciele oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki i mediów, politycy oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny. W spotkaniu wzięła też udział Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.

mk/gp

Tekst przemówienia prezesa PRE

________________________

Fotorelacja ze spotkania (fot. Michał Dmitruk, Eliza Radzikowska-Białobrzewska)