Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

11 stycznia 2024 Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne

Ekumeniczne Spotkanie Noworoczne (fot. PRE)

 

– Musimy działać jako siła przemiany społecznej, wspierając sprawiedliwość, pokój i prawa człowieka. Wspólnie jako chrześcijanie możemy być głosem dla tych, którzy są uciskani, bez względu na ich wyznanie czy pochodzenie. Szczególnie dzisiaj, w dobie ksenofobii i rodzącego się nacjonalizmu – powiedział podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Andrzej Malicki. Wyraził również sprzeciw wobec wojen i antysemickiej agresji.

Ekumeniczne Spotkania Noworoczne odbywają się co roku w styczniu. Tegoroczne miało miejsce 11 stycznia w siedzibie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i zgromadziło grono osób związanych z ruchem ekumenicznym i życiem publicznym w Polsce.

Sprzeciw wobec prześladowań, wojen i antysemickiej agresji

Podczas spotkania przemówienie wygłosił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) bp Andrzej Malicki, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Nawiązując do zeszłorocznych obchodów 450. rocznicy uchwalenia Konfederacji Warszawskiej, podkreślił, że dzisiaj Kościoły chrześcijańskie i inne religie również powinny zadbać o to, aby w Polsce było miejsce dla wszystkich, którzy są w mniejszości lub są w jakikolwiek sposób prześladowani. – Musimy działać jako siła przemiany społecznej, wspierając sprawiedliwość, pokój i prawa człowieka. Wspólnie jako chrześcijanie możemy być głosem dla tych, którzy są uciskani, bez względu na ich wyznanie czy pochodzenie. Szczególnie dzisiaj, w dobie ksenofobii i rodzącego się nacjonalizmu powiedział.

Prezes PRE zwrócił uwagę, że współczesny kryzys duchowości sprawił, iż wiele osób odwraca się od instytucji Kościoła i szuka alternatywy. – Naszym zadaniem jest przywrócić wiarygodność Ewangelii poprzez świadectwo autentyczności i nadanie słowom znaczenia. Wierzę, że będzie to możliwe, jeśli zaczniemy od nas samych – przekonywał.

Bp Andrzej Malicki odniósł się również do obecnych wydarzeń na świecie i w Polsce. Wyraził solidarność Kościołów Polskiej Rady Ekumenicznej z Ukrainą i potępił działania zbrojne Rosji. – Żadna zbrojna agresja, niosąca zagładę i śmierć, nie może być usprawiedliwiona. Napaść Rosji na Ukrainę jest okrutnym barbarzyństwem i nie ma na to żadnego wytłumaczenia. Wielokrotnie wypowiadaliśmy naszą dezaprobatę i potępienie wojny. Jednocześnie dziękowaliśmy i zachęcaliśmy do dalszej pomocy uchodźcom wojennym – powiedział. Zapewnił o modlitwie za wszystkich doświadczonych okrucieństwem wojny Izraela z Hamasem w Gazie i wezwał do wspólnego wysiłku na rzecz pokoju i sprawiedliwości. Prezes PRE potępił też grudniowy atak posła Grzegorza Brauna na obchody żydowskiego święta Chanuka w Sejmie. – Jesteśmy poruszeni i zawstydzeni, że w naszym kraju szczycącym się tolerancją może ciągle dochodzić do aktów antysemickiej wrogości poprzez słowa i czyny. Profanacja święta i tradycji żydowskiej w tak ważnym miejscu dla wszystkich Polek i Polaków bez względu na wyznanie zasługuje na stanowcze i wszechstronne potępienie – podkreślił.

Duchowny przywołał też ważne wydarzenia ekumeniczne w minionym roku: 50. rocznicę podpisania Konkordii Leuenberskiej i konferencję zorganizowaną z tej okazji w Warszawie, a także Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się w Krakowie. Przypomniał również, że w dwóch Kościołach członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej wybrano nowych zwierzchników – w Kościele Polskokatolickim bp. Andrzeja Gontarka, a w Kościele Starokatolickim Mariawitów bp. Jarosława M. Jana Opalę.

Na koniec bp Malicki przywołał deklarację zawartą w Karcie Ekumenicznej o tym, że chrześcijanie dążą do widzialnej jedności i chcą uczynić wszystko co możliwe, aby przezwyciężyć istniejące jeszcze problemy i przeszkody, które nadal dzielą Kościoły. – Ważne byśmy wcielali w życie zapisy Karty Ekumenicznej, które są naszym wspólnym zobowiązaniem – podkreślił prezes PRE.

Pozdrowienia gości

Podczas Ekumenicznego Spotkania Noworocznego kilku zaproszonych gości przekazało pozdrowienia. Kard. Kazimierz Nycz w Kościoła Rzymskokatolickiego mówił, że w Nowy Rok wchodzimy w zamęcie, również w Kościele. – Potrzeba nam światła. Jeżeli mam czegoś życzyć, to tego światła, które pochodzi od Pana Jezusa narodzonego w Betlejem – powiedział. Zapewnił też, że Kościół Rzymskokatolicki w rozmowach z rządem o Funduszu Kościelnym czy katechezie w szkołach nie zapomni o Kościołach mniejszościowych.

Życzenia od nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Antonio Guido Filipazziego przekazał radca nuncjatury ks. prał. Pavol Talapka. – Z całego serca życzymy, abyśmy przez cały rok 2024 budowali wspólnie i cieszyli się prawdziwym pokojem oraz autentyczną zgodą – mówił.

W imieniu Aliansu Ewangelicznego w Polsce głos zabrał bp Marek Kamiński z Kościoła Zielonoświątkowego. Nawiązał do symbolu łodzi zawartego w logo ekumenii. Mówił, że ta łódka czasem się chwieje. – Kiedy łódka się chwieje, jest inna lepsza rzeczywistość, pewna. Dlatego patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. Szczęśliwego i błogosławionego Nowego Roku – powiedział.

– Szana towa, to znaczy wszystkiego najlepszego na Nowy Rok – powiedział naczelny rabin Polski Michael Schudrich. W swym wystąpieniu nawiązał do ataku Hamasu na Żydów w Izraelu 7 października i podziękował wszystkim za modlitwy. – Nasze modlitwy są bardzo potrzebne i bardzo chciałem podziękować, dlatego że ja wiem, że nie tylko polscy Żydzi modlą się o pokój w Izraelu. To jest wiele ludzi tutaj w Polsce i bardzo dziękuję. Szana towa! – powiedział.

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy głos zabrał jego doradca dr hab. Marek Rymsza. Zwrócił uwagę, że we współczesnych społeczeństwach rośnie liczba ludzi, którzy mówią, że żyją w osamotnieniu i nie mają relacji. – Życzę wszystkim wspólnotom, żeby były miejscami budowania relacji, a także żeby Polska Rada Ekumeniczna była takim miejscem – podkreślił.

Głos zabrał również wicemarszałek Senatu Michał Kamiński. – W każdej sytuacji w naszym życiu kiedyś będziemy i jesteśmy mniejszością. Każdy jest mniejszością w jakimś wymiarze i w jakiejś sytuacji, więc szacunek do mniejszości jest szacunkiem do siebie samego. Prawosławny w Warszawie jest mniejszością, katolik w Kijowie jest mniejszością. Chciałbym, żeby to nigdy niczemu nie przeszkadzało – powiedział.

W Ekumenicznym Spotkaniu Noworocznym – oprócz wymienionych osób – udział wzięli zwierzchnicy pozostałych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: pastor Marek Głodek (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki), bp Jarosław M. Jan Opala (Kościół Starokatolicki Mariawitów) i metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny). Obecni byli również rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej abp prof. Jerzy Pańkowski, dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Iga Zalisz, reprezentanci różnych Kościołów, oddziałów i komisji Polskiej Rady Ekumenicznej, ludzie nauki, polityki i mediów oraz wielu innych świeckich i duchownych zaangażowanych w dialog i ruch ekumeniczny.

 

Czytaj: pełny tekst przemówienia prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej pdf

 

Fotorelacja ze spotkania (fot. mk)