Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne obchody 100-lecia niepodległości

10 listopada 2018 Ekumeniczne obchody 100-lecia niepodległości

(fot. Michał Karski)

 

– Polska jest ojczyzną dla wszystkich Polaków, bez względu na przekonania czy pochodzenie. Jest ojczyzną dla katolików, ale też dla prawosławnych, ewangelików, baptystów, zielonoświątkowców, adwentystów, świadków Jehowy i tych ewangelicznie wierzących. Jest ojczyzną dla Żydów, wyznawców islamu, buddystów. Jest ojczyzną dla niewierzących, agnostyków i ateistów. Jest ojczyzną dla hetero- i homoseksualnych. Jest ojczyzną dla tych, którzy mają polskie korzenie, i dla tych, którzy świadomie wybrali ją jako swoją ojczyznę, czasami drugą, ale ojczyznę – mówił prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec podczas centralnego dziękczynnego nabożeństwa ekumenicznego z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nabożeństwo odbyło się 10 listopada w kościele ewangelicko-augsburskim św. Trójcy w Warszawie. Zostało zorganizowane z inicjatywy Komisji ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Rozpoczęło się od powitania współprzewodniczących tej komisji – bp. Krzysztofa Nitkiewicza z Kościoła Rzymskokatolickiego i bp. Jerzego Samca z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prezesa PRE.

Kazanie wygłosił bp Jerzy Samiec. Nawiązując do historii Polski, przywoływał przyczyny upadku Rzeczpospolitej w XVIII w., mówił, że przywłaszczanie sobie wyłączności na posiadanie prawdy i wykluczanie inaczej myślących jest grzechem. – Przecież Polska jest ojczyzną dla wszystkich Polaków, bez względu na przekonania czy pochodzenie. Jest ojczyzną dla katolików, ale też dla prawosławnych, ewangelików, baptystów, zielonoświątkowców, adwentystów, świadków Jehowy i tych ewangelicznie wierzących. Jest ojczyzną dla Żydów, wyznawców islamu, buddystów. Jest ojczyzną dla niewierzących, agnostyków i ateistów. Jest ojczyzną dla hetero- i homoseksualnych. Jest ojczyzną dla tych, którzy mają polskie korzenie, i dla tych, którzy świadomie wybrali ją jako swoją ojczyznę, czasami drugą, ale ojczyznę – podkreślał prezes PRE.

Bp Samiec mówił, że prawdziwy patriotyzm polega na działaniu razem, a nie przeciw sobie, dla dobra ziemskiej ojczyzny, nie tylko w sytuacji zagrożenia, ale i wtedy, gdy można budować jej pozycję i dobrobyt. Zwrócił też uwagę na potrzebę wzajemnego szacunku. – Jeżeli się modlimy bez wzajemnego szacunku, to nie modlimy się, tylko odgrywamy przedstawienie, które nie ma wielkiej wartości, a na pewno nie wysłuchuje tego Bóg. O szacunek dla wszystkich dziś, w święto niepodległości, apeluję – powiedział. Luterański duchowny podkreślił, że chrześcijanie muszą jasno i wyraźnie głosić naukę Chrystusa i prostować wypowiedzi ludzi, którzy w jego imieniu głoszą fałszywą naukę. – Głoszenie nienawiści, wykluczanie innych w imieniu Chrystusa jest głoszeniem fałszywej nauki. Bóg jest miłością, a naszym zadaniem jest niesienie tej miłości w imieniu Chrystusa dalej – powiedział.

Podczas nabożeństwa głos zabrał również przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki. – Dziękując Bogu za wkład ludzi wszystkich Kościołów w odzyskanie przed stu laty niepodległości, proszę jednocześnie Boga o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny, czyli o ludzi sumienia. O to, byśmy nie tylko na polu ekumenicznym, lecz również na płaszczyźnie społecznej mogli stać się siewcami pokoju – powiedział rzymskokatolicki hierarcha.

Na koniec nabożeństwa odczytano tekst „Przesłania Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”, podpisanego przez zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. W przesłaniu przywołano tych, którzy walczyli o wolną Polskę. „Nasi bohaterowie mieli własne przekonania polityczne i nie zawsze zgodne wizje Polski. Wywodzili się z różnych Kościołów i religii. Łączyła ich jednak miłość do Ojczyzny, pielęgnowana w domach rodzinnych i w parafiach, oraz bezcenne dziedzictwo praojców. Jego integralną częścią jest postawa otwartości, tolerancji wobec dobra i solidarności, z których zasłynęła Rzeczpospolita w czasach swojego największego rozkwitu. Do tych wartości powinniśmy stale wracać. Jest to niezbędne szczególnie teraz, gdy na skutek zachodzących w ostatnich dziesięcioleciach przemian cywilizacyjnych i procesów społecznych, nasza ziemia staje się dla wielu Ojczyzną z wyboru. Polska jest wartością ponad podziałami. Dlatego zachęcamy wszystkich, niezależnie od przekonań religijnych i politycznych, bez względu na pozycję społeczną i pochodzenie, do wspólnego wysiłku dla jej dobra” – napisali autorzy przesłania.

W nabożeństwie wzięli udział przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, Kościoła Rzymskokatolickiego, a także innych Kościołów. Oprócz wymienionych już wyżej osób obecni byli m.in. prezbiter Mateusz Wichary (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), ks. Marian Madziar (Kościół Polskokatolicki), bp. M. Karol Babi (Kościół Starokatolicki Mariawitów), abp Abel (Kościół Prawosławny), kard. Kazimierz Nycz abp Salvatore Pennacchio (Kościół Rzymskokatolicki). W liturgii wzięli udział świeccy i duchowni różnych wyznań. Śpiewał chór prawosławny.

Michał Karski

 

Czytaj: Przesłanie Kościołów w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę

 

Fotorelacja z nabożeństwa (fot. Aldona Karska, Michał Karski)