Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne konsultacje diakonijne

23 września 2015 Ekumeniczne konsultacje diakonijne

fot. Ireneusz Lukas


W Białymstoku i Ełku odbyły się konsultacje diakonijne Polskiej Rady Ekumenicznej. Ich uczestnicy odwiedzili m.in. ośrodek dla uchodźców i parafię prowadzącą
działalność społeczno-ekumeniczno-edukacyjną. Była też okazja do spotkania z władzami samorządowymi.

Konsultacje diakonijne odbyły się od 15 do 16 września. Wzięli w nich udział przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Pierwszego dnia uczestnicy wyjazdu spotkali się z abp. Jakubem, ordynariuszem diecezji białostocko-gdańskiej Kościoła Prawosławnego, i opowiedzieli o prowadzonej przez siebie działalności charytatywnej.

Następnie uczestnicy konsultacji odwiedzili ośrodek dla uchodźców prowadzony przez Wydział ds. Cudzoziemców MSW. Placówka przeznaczona jest dla uchodźców przebywających na terenie województwa podlaskiego. Przebywają tam głównie osoby z Ukrainy i Czeczenii. Głównym ich problemem jest długi czas oczekiwania na decyzję sankcjonującą oficjalny pobyt w Polsce. Ośrodek oferuje pomoc socjalną, prawną i opiekuńczą. Współpracuje z okolicznymi szkołami, do których uczęszczają dzieci uchodźców. Kilka szkół zatrudnia cudzoziemców jako pomoc nauczycielską. Od 1991 r. do ośrodka przyjechało ok. 90 tys. uchodźców czeczeńskich. Większość jednak przedostaje się dalej na zachód.

Uczestnicy konsultacji odwiedzili również Fundację Dialog, która współpracuje z ośrodkiem. Zapoznano się z działalnością społeczną fundacji, skierowaną również do uchodźców.

Na drugi dzień konsultacji zaplanowano wizytę w Ełku. Ks. Dariusz Zuber opowiedział o działalności społeczno-ekumeniczno-edukacyjnej tamtejszej parafii metodystycznej i jej współpracy z organizacjami pozarządowymi. Celem tej działalności jest szerzenie myśli i ducha ekumenicznego pośród wiernych rożnych Kościołów oraz dawanie świadectwa wspólnoty chrześcijańskiej w mieście. Świetlica Wielopokoleniowa jest takim ekumenicznym projektem realizowanym przy współpracy z innymi Kościołami i stowarzyszeniami oraz władzami miasta. W ramach współpracy ze stowarzyszeniami organizowane są też zajęcia i posiłki dla bezdomnych i ubogich.

W Urzędzie Miasta uczestnicy konsultacji spotkali się z władzami Ełku i przedstawicielami Kościołów. Zastępca prezydenta miasta chwalił współpracę z organizacjami pozarządowymi w ramach realizacji zadań społecznych. Była okazja do zapoznania się z projektami i mechanizmami współpracy samorządu miejskiego z organizacjami pozarządowymi.

źródło: cerkiew.pl/własne


Poniżej fotorelacja z konsultacji (fot. Magda Rokicka, Ireneusz Lukas)