Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne Dni Biblii w Olsztynku

6 maja 2012

„Nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa” – pod takim hasłem w Olsztynku odbyły się Ekumeniczne Dni Biblii. Podczas dwudniowej imprezy jej uczestnicy mieli okazję pogłębić swoją wiedzę na temat Biblii, wziąć udział w koncertach, Maratonie Biblijnym oraz nieszporach ekumenicznych.

Olsztyneckie Dni Biblii miały miejsce od 13 do 14 kwietnia. Organizatorami tego wydarzenia były miejscowe parafie i zbory: Parafia Ewangelicko-Metodystyczna, Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, Parafia Ewangelicko-Augsburska oraz Parafia Rzymskokatolicka p.w. bł. Anieli.

Hasło olsztyneckich Dni Biblii – „Nieznajomość Biblii jest nieznajomością Chrystusa” – jest fragmentem wypowiedzi św. Hieronima, starożytnego teologa i tłumacza Biblii (jego dziełem jest Wulgata). Organizatorzy Ekumenicznych Dni Biblii postawili sobie za cel zachęcić uczestników spotkania do codziennej lektury Biblii oraz pomóc im poruszać się po świecie biblijnych tekstów. Wokół tego założenia zbudowano program imprezy.

Ekumeniczne Dni Biblii otworzył burmistrz Olsztynka Artur Wrochna. Następnie dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs przedstawiała prezentację na temat „Biblia – księga przystępna i dostępna”. W prezentacji pokazano, na czym polega przekład Biblii na języki narodowe i dlaczego ważne jest udostępnianie jej innym narodom w ich własnym języku. Słuchacze dowiedzieli się, jak bardzo kultura i język Biblii jest obecna w językach europejskich, również w języku polskim. Z biblijnych historii pochodzą takie zwroty, jak: „stanąć jak słup soli”, „manna z nieba”, „umywać ręce”, „ziemia obiecana”, „niewierny Tomasz”, „kozioł ofiarny”, „kolos na glinianych nogach”, „wilk w owczej skórze”.

Następnie Piotr Szczepański, artysta-grafik z Gdyni, przez ułożone w formie komiksu grafiki przedstawił księgę Jonasza. Prezentacja przesłania tej starotestamentowej księgi była interpretacją nawiązującą do polskich realiów. Artysta pokazał, jak bardzo uniwersalne i aktualne jest przesłanie tej księgi, która obnaża drzemiącą często w ludziach wierzących pokusę traktowania innych, wierzących inaczej jako gorszych i bezwartościowych.

W kolejnej części programu Grzegorz Olek, filolog klasyczny z Warszawy, opowiadał, skąd się wzięła Biblia, w jaki sposób powstawały księgi biblijne i jak przebiegał proces formowania się kanonu biblijnego. Mówił o sztuce interpretacji (zasad tłumaczenia hebrajskich zwojów i greckich manuskryptów Biblii na języki współczesne) oraz boskiej inspiracji poszczególnych autorów ksiąg biblijnych.

Uroczystość uświetnił koncert Chóru Kameralnego z Olsztynka pod dyrekcją Marii Gronkiewicz. Zwieńczeniem pierwszego dnia imprezy były ekumeniczne nieszpory i wspólna modlitwa wszystkich uczestników. Nabożeństwo wieczorne wspólnie prowadzili pastor Marcin Chrząszcz (Kościół Chrześcijan Baptystów), ks. Rafał Dawid (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. Sławomir Pinachia (Kościół Rzymskokatolicki) oraz ks. Dariusz Zuber (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny).

Następnego dnia przed Salonem Wystawowym odbywał się Maraton Biblijny. W trakcie jego trwania najmłodsi uczestnicy ze szkoły podstawowej wzięli udział w konkursie plastycznym. Na zakończenie całej imprezy wystąpił raper A.R.C.I., którego teksty inspirowane są tekstami biblijnymi i doświadczeniem osobistej wiary muzyka.

ks. Dariusz Zuber

Powyższa relacja jest skróconą wersją artykułu ks. Dariusza Zubera, który ukazał się w olsztyneckim miesięczniku ALBO Nr 4 (191) Kwiecień 2012

_________________________

Fotorelacja z Ekumenicznych Dni Biblii w Olsztynku