Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne czytanie Biblii w Słupsku

28 października 2010

Pod hasłem „Biblia księgą życia i źródłem kultury” odbywały się w Słupsku Dni Kultury Chrześcijańskiej. Jednym z jego głównych wydarzeń było ekumeniczne czytanie tekstów biblijnych w kościołach różnych wyznań.

Dni Kultury Chrześcijańskiej trwały od 9 do 19 października. W programie imprezy znalazło się dużo różnorodnych wydarzeń: koncerty, nabożeństwa, zawody sportowe, wykłady. Wygłoszone zostały m.in. referaty na temat: „Historia i modlitwa wg św. Pawła”, „Domownik Biblii Roman Brandstaetter – polski żyd, chrześcijanin – poeta, pisarz, dramaturg”, „Homo unius libri – ks. Jan Wesley człowiek jednej księgi”.

W sobotę, 16 października, odbyła się II Edycja Słupskiego Ekumenicznego Czytania Pisma Świętego. W czterech kościołach – kolejno: w ewangelicko-augsburskim, greckokatolickim, prawosławnym i rzymskokatolickim – czytano starotestamentowe księgi Przysłów, Koheleta i Mądrości.

źródło: cerkiew.pl/KAI