Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczne akcenty jubileuszu chrztu Polski

18 kwietnia 2016 Ekumeniczne akcenty jubileuszu chrztu Polski

Przedstawiciele Kościołów na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu (fot. PRE)

 

W uroczystych obchodach 1050. rocznicy chrztu Polski wzięli udział m.in. przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Odbyło się nabożeństwo ekumeniczne, przypomniano również dokument o wzajemnym uznawaniu chrztu.

Obchody jubileuszowe miały miejsce od 14 do 16 kwietnia na Ostrowie Lednickim, w Gnieźnie i Poznaniu. Odbyło się szereg wydarzeń – głównie o charakterze religijnym, ale także politycznym i kulturalnym. Pojawiło się też kilka akcentów ekumenicznych.

Pierwszego dnia obchodów odbyło się nabożeństwo ekumeniczne w palatium Mieszka I na Ostrowie Lednickim. W modlitwach dziękowano m.in. za misjonarzy, którzy przynieśli chrześcijaństwo na ziemie polskie, obecność wiary chrześcijańskiej w polskich obyczajach i tradycjach ludowych, historię polskiej ekumenii i duchową bliskość chrześcijan różnych wyznań, a także podpisany w 2000 r. dokument ekumeniczny „Sakrament Chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia”, w którym siedem Kościołów zadeklarowało wzajemne uznanie chrztu. W nabożeństwie wzięli udział m.in. bp M. Karol Babi z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. sup. Sławomir Rodaszyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, pastor Mateusz Wichary z Kościoła Chrześcijan Baptystów, bp Mirosław Wola z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza.

W drugim dniu obchodów w Poznaniu miało miejsce uroczyste posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. Przemówienie wygłosił prezydent Andrzej Duda. – 1050 lat temu Polska przystąpiła dobrowolnie do chrześcijańskiej wspólnoty europejskiej, a chrystianizacja dała Polsce potężny impuls rozwojowy. Państwo zyskało mocniejsze podstawy bezpieczeństwa i suwerenności – powiedział. W posiedzeniu wzięli udział m.in. zwierzchnicy Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej: bp M. Karol Babi z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, ks. sup. Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, metropolita Sawa z Kościoła Prawosławnego i pastor Mateusz Wichary z Kościoła Chrześcijan Baptystów.

Uroczystości jubileuszowe w ostatnim dniu obchodów odbyły się na stadionie Lecha Poznań. Przedstawiciele różnych Kościołów odczytali tekst deklaracji o wzajemnym uznawaniu chrztu z 2000 r. Ponadto odbyła się m.in. rzymskokatolicka msza św. oraz przedstawienie rock-opery „Jesus Christ Superstar”. Przedstawiciele Kościołów mniejszościowych byli też obecni na mszach rzymskokatolickich w Gnieźnie i Poznaniu pierwszego i drugiego dnia obchodów.


Czytaj:
dokument ekumeniczny z 2000 r. o wzajemnym uznawaniu chrztu