Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna obecność podczas żałoby

18 kwietnia 2010

Po katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem w całym kraju odbyło się szereg nabożeństw żałobnych. Wiele z nich miało ekumeniczny charakter.

Już w dzień katastrofy, 10 kwietnia, w rzymskokatolickiej katedrze Św. Jana w Warszawie odbyła się msza żałobna, w której udział wzięli także duchowni z Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Przez cały tydzień odbyło się wiele nabożeństw żałobnych w różnych Kościołach chrześcijańskich.

W niedzielę, 11 kwietnia, w kaplicy św. Jadwigi, znajdującej się w Zamku-rezydencji prezydenckiej w Wiśle na Zadnim Groniu, odbyło się ekumeniczne nabożeństwo żałobne. Wzięli w nim udział ewangeliccy i katoliccy duchowni, parlamentarzyści, samorządowcy, a także mieszkańcy Wisły, m.in. Adam Małysz i Apoloniusz Tajner. Kazania wygłosili bp Paweł Anweiler, zwierzchnik diecezji cieszyńskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, oraz bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji bielsko-żywieckiej. Podczas nabożeństwa wspomniano wszystkie ofiary katastrofy lotniczej, a w szczególności gospodarzy wiślańskiej rezydencji – prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz jego żonę Marię, a także pochodzącego z Wisły ks. płk. Adama Pilcha, który pełnił obowiązki ewangelickiego Naczelnego Kapelana Wojskowego. Modlono się również w intencji Kościoła Powszechnego oraz Ojczyzny, przeżywającej trudne chwile.

W środę, 14 kwietnia, w warszawskim kościele ewangelicko-augsburskim Św. Trójcy miało miejsce nabożeństwo Pamięci Ofiar Katastrofy Lotniczej pod Smoleńskiem. Wzięli w nim udział duchowni i wierni z wielu Kościołów. Byli wśród nich prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz z Kościoła Prawosławnego, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego bp Jerzy Samiec, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego bp Marek Izdebski, proboszcz miejscowej parafii ks. Piotr Gaś, przewodniczący warszawskiego oddziału PRE ks. Henryk Dąbrowski z Kościoła Polskokatolickiego, dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas, a także przedstawiciele Kościołów Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Prawosławnego, Starokatolickiego Mariawitów, Adwentystów Dnia Siódmego, Katolickiego Mariawitów, Rzymskokatolickiego oraz Zielonoświątkowego. – Od katastrofy lotniczej słowa „jeśli Bóg pozwoli, jeśli Bóg da” rozumiemy lepiej niż kiedykolwiek. Jako chrześcijanie powinniśmy pamiętać o nadziei zmartwychwstania, jaka płynie ze słów Chrystusa. Za męczennikiem Kościoła Dietrichem Bonhoefferem wolno nam w obliczu śmierci wyznać: „To koniec, a dla mnie początek” – powiedział w kazaniu ks. radca Piotr Gaś. Po kazaniu głos zabrał abp Jeremiasz, który przypominając treść prawosławnego kanonu „Krzyżowi Twojemu pokłon oddajemy, Panie, i Twoje Zmartwychwstanie opiewamy i sławimy” podkreślił fundamentalną nadzieję chrześcijańską wpisaną w krzyż i Wielkanoc. Prezes Polskiej Rady Ekumenicznej odnosząc się do tragicznych wydarzeń z 10 kwietnia wskazał na potrzebę nawrócenia i zaapelował do potraktowania tej katastrofy jako wezwania, aby w sercach naszych i bliźnich zadomowiła się miłość i pragnienie dobra drugiego człowieka. W trakcie liturgii duchowni różnych wyznań zmawiali litanię pokutną, podczas której wspomniane zostały ofiary katastrofy, w tym imiennie prezydent Lech Kaczyński z małżonką, prawosławny ordynariusz Wojska Polskiego abp Miron, kapelan prezydenta i znany ekumenista ks. Roman Indrzejczyk oraz ks. Adam Pilch. Modlono się w intencji najbliższej rodziny ks. Adama, a także za warszawską Parafię Ewangelicko-Augsburską Wniebowstąpienia Pańskiego, której ks. Pilch był proboszczem.

W piątek, 16 kwietnia, ekumeniczną modlitwę w intencji ofiar katastrofy zorganizowało w Warszawie Stowarzyszenie Pokoju i Pojednania „Effatha”.

Przedstawiciele środowisk ekumenicznych obecni byli także podczas centralnych uroczystości żałobnych w Warszawie 17 kwietnia oraz na pogrzebie pary prezydenckiej w Krakowie dzień później. W Warszawie obok duchownych rzymskokatolickich żałobną modlitwę panichidę odśpiewali duchowni prawosławni. O tragicznie zmarłych pod Smoleńskiem mówił prawosławny metropolita Warszawy i całej Polski Sawa: – Dzisiaj poprzez Golgotę katyńskiego lasu towarzyszy im blask prawdy Zmartwychwstałego Pana, nasza modlitwa i wiara, że Pan wskrzesi ich mocą swoją. Duchowni ewangeliccy odczytali fragmenty z Biblii i zmówili modlitwę. – Wszechmogący Boże! Milkniemy w obliczu wydarzenia, które nas przeraża i budzi w nas ogromny smutek i ból. Prosimy Cię, wysłuchaj krzyku naszych serc. Nie milcz na łzy nasze. Boże, ucz nas poddawać się Twojej woli, chociaż nie jesteśmy w stanie jej ogarnąć naszym ludzkim pojmowaniem – modlił się bp Jerzy Samiec.

Ekumeniczne modlitwy miały miejsce również na lotnisku przy trumnach ofiar katastrofy, gdy były one w kolejnych dniach przywożone do Polski. Zmawiali je wojskowi kapelani katoliccy, prawosławni i ewangeliccy.

źródło: KAI, cerkiew.pl, luteranie.pl, trojca.waw.pl