Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna nagroda za zdrowy rozsądek i miłość bliźniego

19 stycznia 2015

Ekumeniczne Spotkanie Oplatkowe w KoszaliniePrzyznanie płk. Krzysztofowi Olkowiczowi Wyróżnienia Ekumenicznego
(fot. Władysław Pitak/logos.pomorze.pl)


W Koszalinie już po raz szósty odbyło się Ekumeniczne Spotkanie Opłatkowe. Podczas uroczystości miejscowy oddział Polskiej Rady Ekumenicznej przyznał Wyróżnienie Ekumeniczne płk. Krzysztofowi Olkowiczowi, dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej.

Koszaliński Oddział Polskiej Rady Ekumenicznej corocznie organizuje Ekumeniczne Spotkania Opłatkowe. Szóste spotkanie miało miejsce 15 stycznia w kaplicy Jezusa Dobrego Pasterza Centrum Luterańskiego w Koszalinie. Zgromadziło duchownych, parlamentarzystów, samorządowców i działaczy organizacji społecznych, rektorów i profesorów koszalińskich uczelni, artystów i dziennikarzy, parafian i sympatyków parafii.

Spotkanie rozpoczęło nabożeństwo luterańskie, któremu przewodniczył i okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Janusz Staszczak, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Koszalinie. W kazaniu zachęcał, aby w swoim życiu jak najlepiej wykorzystywać kapitał czasu i dostrzegać innych. Pod koniec nabożeństwa gospodarz miejsca poprosił innych duchownych o słowo pozdrowienia. Głos zabrali: ks. Mikołaj Lewczuk z koszalińskiej parafii prawosławnej, ks. Dominik Gzieło z parafii polskokatolickiej z Bukowa Morskiego, ks. Kazimierz Bednarski z parafii rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Koszalinie, a także ks. Sebastian Niedźwiedziński z koszalińskiej parafii ewangelicko-metodystycznej.

Po nabożeństwie księża zrzeszeni w koszalińskim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej uroczyście wręczyli Wyróżnienie Ekumeniczne płk. Krzysztofowi Olkowiczowi, prawnikowi i dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej. Wyróżnienie Ekumeniczne przyznawane jest za dostrzeganie i wspieranie roli i posłannictwa Kościołów w życiu religijnym, społecznym i kulturalnym mieszkańców ziemi koszalińskiej.

Płk Olkowicz interweniował w sprawie chorego psychicznie młodego mężczyzny, który był osadzony w więzieniu i tam upokarzany. Działania podjęte przez płk. Olkowicza doprowadziły do ułaskawienia przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tego skazanego. Dyr. Olkowicz wpłacił też grzywnę za osadzonego w areszcie chorego na schizofrenię ubezwłasnowolnionego chłopaka, który ukradł batonik warty niecałą złotówkę. Za ten czyn w maju ubiegłego roku sąd uznał go za winnego, lecz odstąpił od wymierzenia kary.

Ks. Sebastian Niedźwiedziński, przewodniczący koszalińskiego oddziału PRE, wręczając Wyróżnienie Ekumeniczne wyjaśnił, że nie dotyczy ono wyłącznie ziemi koszalińskiej, lecz całego kraju. Nawiązał do Listu św. Pawła do Filemona, pisanego z więzienia. Św. Paweł w liście tym wspomina o swym duchowym dziecku, Onezymie, który z osoby nieużytecznej stał się człowiekiem bardzo pożytecznym tak dla samego apostoła, jak i dla Filemona. Podkreślił też, że wyróżnienie ekumeniczne jest podziękowaniem za zgodne ze zdrowym rozsądkiem i miłością bliźniego postępowanie płk. Krzysztofa Olkowicza i jednocześnie jest zaproszeniem do kontynuacji tego dobrego i mądrego działania, działania miłego Bogu i przyjaznego ludziom. Sam laureat podziękował za dostrzeżenie jego wieloletniej służby w więziennictwie i wspomniał o dyskusji, jaka toczy się w przestrzeni publicznej o racjonalnym stosowaniu prawa.

Ekumeniczne Spotkania Opłatkowe są dobrą okazją do modlitwy, dialogu i lepszego poznania. Tym razem na spotkaniu opłatkowym nie było jednak opłatka, ponieważ parafia prawosławna przygotowała prosforę – rodzaj niewielkiego chlebka, którym uczestnicy spotkania podzielili się przy składaniu sobie życzeń. Uroczystość zakończyła się wieloma serdecznymi rozmowami oraz ciepłym i słodkim poczęstunkiem.

Zobacz relacje wideo z uroczystości autorstwa Elżbiety Subocz

Relacja z całej uroczystości


Przyznanie płk. Krzysztofowi Olkowiczowi Wyróżnienia Ekumenicznego

Do posłuchania

Felieton Anny Rawskiej z Radia Koszalin o Wyróżnieniu Ekumenicznym dla płk. Krzysztofa Olkowicza

Fotorelacja z uroczystości (fot. Władysław Pitak/logos.pomorze.pl)