Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekumeniczna delegacja na Konferencji Klimatycznej

22 grudnia 2008

W zakończonej niedawno w Poznaniu Konferencji Klimatycznej wzięła udział także delegacja Światowej Rady Kościołów. Jej oświadczenie przedstawił abp Anders Wejryd.

Od 1 do 12 grudnia w Poznaniu miała miejsce 14. Konferencja Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu (tzw. COP14). Wzięło w niej udział ponad 12 tys. uczestników z całego świata – polityków, naukowców, przedstawicieli instytucji międzynarodowych, ekologicznych, biznesowych. Wśród nich znalazła się także kilkunastoosobowa delegacja Światowej Rady Kościołów. W jej skład weszli przedstawiciele Kościołów i organizacji chrześcijańskich z Azji, Afryki, Europy, obu Ameryk oraz rejonu Pacyfiku.

W niedzielę, 7 grudnia, w poznańskim kościele ewangelicko-augsburskim odbyło się nabożeństwo ekumeniczne. Zostało ono zorganizowane przez Polską Radę Ekumeniczną, we współpracy ze Światową Radą Kościołów i poznańską parafią ewangelicką, w związku z Konferencją Klimatyczną oraz 60. rocznicą podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Wzięli w niej m.in. udział delegaci ŚRK. Kazanie wygłosił dyrektor PRE ks. Ireneusz Lukas (o nabożeństwie pisaliśmy tutaj).

Ostatniego dnia Konferencji Klimatycznej, 12 grudnia, zwierzchnik luterańskiego Kościoła Szwecji abp Anders Wejryd przedstawił jej uczestnikom oświadczenie Światowej Rady Kościołów w sprawie zmian klimatycznych. Wspomniał wyrażone już wcześniej stanowisko ŚRK, iż społeczeństwa muszą zacząć się kierować takimi zasadami jak sprawiedliwość, równość, solidarność, rozwój ludzkości i troska o środowisko. Mówił o konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz wzrostu temperatury do maksymalnie 2 stopni Celsjusza. Podkreślał, iż niezbędna jest ambitna polityka w tym zakresie. Zwrócił również uwagę, na potrzebę wsparcia najbiedniejszych krajów w polityce klimatycznej. Na koniec przypomniał, że jako ludzie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za nasz dom, którym jest planeta Ziemia.

Światowa Rada Kościołów nie od dziś zajmuje się sprawami związanymi ze zmianami klimatu. W ramach swojego programu „Sprawiedliwość, diakonia i odpowiedzialność za Stworzenie” prowadzi projekt „Zmiany klimatyczne i woda”. Elementem tego projektu jest przygotowanie publicznej kampanii na rzecz ugody klimatycznej.

(mk)

Pełny tekst oświadczenia ŚRK w języku angielskim tutaj