Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Ekologiczny apel Kościołów PRE

4 września 2012

Zwierzchnicy wszystkich Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej zaaprobowali „Apel Kościołów w Polsce o ochronę stworzenia”. W tekście apelu nawołują swych wiernych, a także władze państwowe i samorządowe do zwiększenia swej wrażliwości ekologicznej.

Zwierzchnicy Kościołów zwracają uwagę na szereg problemów ekologicznych: nadmiar śmieci, trująca żywność, niszczenie przyrody, komercjalizacja zasobów wody i przestrzeni publicznej. Nawołują m.in. do redukcji produkcji odpadów, odpowiedniego ich przetwarzania i utylizacji, ochrony lasów i zagrożonych gatunków roślin, stosowania ekologicznych technologii przy produkcji żywności, zachowania równowagi ekologicznej w gospodarce morskiej.

W apelu zostały przywołane przykłady zaangażowania ekologicznego chrześcijan na świecie. Jako dobre praktyki wymieniono projekty zarządzania budynkami w celu zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i cieplnej, a także zmniejszenia produkcji odpadów, odzysku surowców, kompostowania.

Autorzy apelu nawołują do umiaru. „Mądra asceza wyraża się unikaniem nadmiernej konsumpcji, odpowiedzialnym korzystaniem z dóbr naturalnych oraz rezygnacją z produkowania i gromadzenia nadmiaru przedmiotów i opakowań. Jednym z jej przejawów jest coraz bardziej zapominany post, który jako samoograniczanie własnych pożądań, staje się narzędziem duchowej przemiany i pomocy potrzebującym. Zlecone nam przez Stwórcę zadanie panowania nad rzeczami służy temu, aby nie zapanowały one nad nami” – czytamy w tekście apelu.

Zwierzchnicy Kościołów nawołują do konsekwentnego i odpowiedzialnego działania w zakresie ekologii: „(…) codziennie dokonujmy odpowiedzialnych wyborów oszczędzających energię i zasoby ziemi oraz szanujmy wszystko, co żyje. Nawet niewielkie, ale konsekwentne działania przyniosą ogromny skutek w ochronie całego stworzenia, które, jak czytamy w pierwszej księdze Pisma Świętego, ‘Bóg uczynił bardzo dobre’ (por. Rdz 1,31)”.

Apel zaaprobowali zwierzchnicy wszystkich Kościołów członkowskich Polskiej Rady Ekumenicznej: ks. prezbiter Gustaw Cieślar (Kościół Chrześcijan Baptystów), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), bp Marek Izdebski (Kościół Ewangelicko-Reformowany), bp Wiktor Wysoczański (Kościół Polskokatolicki), bp Ludwik M. Jabłoński (Kościół Starokatolicki Mariawitów) oraz metropolita Sawa (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny).

mk

fot. mk

 

___________________

Pełny tekst apelu tutaj