Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Dyskusja o obywatelstwie w Europie

21 czerwca 2013

Seminarium na temat: Obywatelstwo w Unii Europejskiej – wyzwania i korzysci, Bruksela (fot. Ireneusz Lukas)

Po prawej: abp Jeremiasz na seminarium w Brukseli (fot. Ireneusz Lukas)

W Brukseli odbyło się seminarium dialogiczne (Dialog Seminar) na temat „Obywatelstwo w Unii Europejskiej – wyzwania i korzyści”. Wzięli w nim udział m.in. przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej, w tym jej prezes abp Jeremiasz, który podkreślił potrzebę wychowania młodego pokolenia Europejczyków do świadomego obywatelstwa.

Seminarium odbyło się 20 czerwca w siedzibie Komisji Europejskiej. Zostało zorganizowane przez Biuro Doradców ds. Polityki Europejskiej, Komisję Europejską we współpracy z Komisją Kościół i Społeczeństwo Konferencji Kościołów Europejskich oraz rzymskokatolicką Konferencją Biskupów Komisji Europejskiej (COMECE). Wśród kilkudziesięciu uczestników spotkania, reprezentujących instytucje europejskie, różne Kościoły i instytucje kościelne byli także prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz oraz jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas.

Podczas seminarium odbyły się trzy panele dyskusyjne dotyczące różnych aspektów obywatelstwa europejskiego, budowania poczucia przynależności i odpowiedzialności za wspólny projekt, jakim jest Unia Europejska. Paneliści i uczestnicy spotkania dyskutowali na następujące tematy: „Rozumienie obywatelstwa. Definicje, koncepcje, wyzwania i zmartwienia”, „Jakie narzędzia i działania są potrzebne do wspierania obywatelstwa i uczestnictwa? Wkład Kościołów” oraz „Niedokończone zadanie dotyczące obywatelstwa europejskiego – prawa, obowiązki i świadomość obywatelstwa”.

O refleksję na pierwszy z omawianych tematów poproszono abp. Jeremiasza. – Obywatelstwo europejskie tylko wówczas może być odpowiedzialne, kiedy towarzyszy mu także umiłowanie lokalnej ojczyzny. Nie może mu jednak zabraknąć szerszej perspektywy – powiedział prezes PRE. Zwrócił także uwagę na potrzebę wychowania młodego pokolenia Europejczyków do świadomego obywatelstwa. Wskazał jednocześnie na zagrożenia związane z kontekstem, w jakim to wychowanie się dokonuje, a który w znacznej mierze cechuje konsumpcjonizm.

Uczestnicy spotkania dzielili się doświadczeniami ze współpracy Kościołów i innych instytucji promujących zaangażowanie na rzecz Europy.

Seminarium w Brukseli zorganizowano w ramach obchodów Europejskiego Roku Obywateli 2013, który upływa pod znakiem praw i obowiązków związanych z obywatelstwem w UE. W ramach jego obchodów promowany jest dialog na wszystkich szczeblach rządu i instytucji europejskich ze społeczeństwem obywatelskim. W tym celu w całej Europie odbywa się szereg konferencji i innych wydarzeń, których uczestnicy dyskutują na temat praw w UE i poszukują wspólnej wizji Unii w roku 2020.

luk