Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Deklaracja współpracy PRE i UMP

5 lipca 2022 Deklaracja współpracy PRE i UMP

Prezes PRE bp Andrzej Malicki podpisuje list intencyjny. Po lewej dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza i wiceprezes PRE abp Abel. Po prawej prezes UMP Tadeusz Truskolaski i dyrektor biura UMP Tomasz Fijołek (fot. Michał Karski)

 

Przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej i Unii Metropolii Polskich podpisali list intencyjny ustawiający partnerstwo w realizacji zadań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego poprzez dialog i kompromis. Jako obszary wspólnych działań wskazano m.in. wspieranie mniejszości i uchodźców, zapobieganie polaryzacji i nienawiści czy wyzwania ekologiczne.

List został podpisany 5 lipca w siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) w Warszawie przez prezesa i wiceprezesa PRE – bp. Andrzeja Malickiego (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) i abp. Abla (Kościół Prawosławny) – oraz prezesa Unii Metropolii Polskich (UMP) Tadeusza Truskolaskiego (prezydenta Białegostoku).

W tekście listu intencyjnego Polska Rada Ekumeniczna i Unia Metropolii Polskich zwracają uwagę na wyzwania współczesności: kryzysy uchodźcze, kryzys klimatyczny, wykluczenia społeczne i gospodarcze. Podkreślają, że aby przeciwdziałać tym zjawiskom „konieczne jest budowanie poprzez dialog i kompromis społeczeństwa obywatelskiego – świadomego swoich praw i obowiązków”. Deklarują w tym zakresie wspólnotę interesów i ustanawiają partnerstwo w realizacji wybranych działań.

Polska Rada Ekumeniczna i Unia Metropolii Polskich wskazali również obszar możliwych wspólnych działań: współpraca międzykulturowa, wspieranie mniejszości, działania na rzecz uchodźców i migrantów, zapobieganie polaryzacji, dyskryminacji, ekstremizmowi i nienawiści, a także przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i propagowanie postaw proekologicznych.

– Wyzwania, wobec których wszyscy dzisiaj stoimy, takie jak doświadczenia uchodźcze, kryzys klimatyczny, wykluczenia społeczne i gospodarcze zobowiązują do szukania optymalnych możliwości przeciwdziałania takim sytuacjom. Dla osiągnięcia tego celu konieczne jest budowanie poprzez dialog i kompromis społeczeństwa obywatelskiego – świadomego swoich praw i obowiązków – podkreśla prezes PRE bp Andrzej Malicki.

– Rzeczywistość stawia przed samorządami nowe, często niezwykle trudne, zadania. Potrafimy sobie z nimi radzić, co pokazała chociażby sprawna organizacja pomocy uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy. Jednocześnie widzimy, szczególnie w obliczu sytuacji kryzysowych, jak ważne jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego i świadomego swoich praw. Dlatego cieszy mnie, że w tym zakresie dwanaście największych polskich miast zyskało nowego partnera – mówi prezes UMP Tadeusz Truskolaski.

 

Czytaj: list intencyjny Polskiej Rady Ekumenicznej i Unii Metropolii Polskich

Zobacz też: Unia Metropolii Polskich

 

Fotorelacja z podpisania listu intencyjnego (fot. Michał Karski)