Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Dążenie do jedności to realizowanie woli Bożej

28 stycznia 2011

W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan na Śląsku nabożeństwa ekumeniczne odbywały się w kościołach katolickich i protestanckich w kilkunastu miejscowościach tego regionu. Wśród kaznodziejów znaleźli się m.in. zwierzchnicy miejscowych diecezji.

Tydzień Modlitw na Śląsku rozpoczął się 18 stycznia ekumenicznym nabożeństwem w kościele ewangelicko-augsburskim Zbawiciela w Bielsku-Białej. Kazanie wygłosił bp Tadeusz Rakoczy, ordynariusz rzymskokatolickiej diecezji bielsko-żywieckiej. – Dążenie do jedności ekumenicznej to nie tylko pragmatyzm, lecz realizowanie woli Bożej – mówił hierarcha. Podkreślił też, że droga ekumenizmu jest efektem przemiany serc chrześcijan, jaka dokonuje się dzięki miłosierdziu Bożemu.

W ramach nabożeństwa odbył się ekumeniczny koncert. Wystąpiły zespoły „Dzień Dobry” „Vocal Sound” i „Luter Park”. Śpiewali także aktorzy Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. Usłyszeć można było współczesne aranżacje tradycyjnych kolęd, a także oryginale utwory o tematyce bożonarodzeniowej.

20 stycznia miało miejsce nabożeństwo w rzymskokatolickiej bazylice św. Wojciecha w Mikołowie. Kazanie wygłosił bp Paweł Anweiler, zwierzchnik luterańskiej diecezji cieszyńskiej i przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej. – W wierze przeżywamy nieraz wielkie zachwycenie – zwrócił uwagę kaznodzieja i wskazał, że istnieje pokusa, aby to zachwycenie zachować tylko dla siebie. Tymczasem człowiek wierzący powinien postępować według zasady: „Zachwycenie w służenie i służba w zachwyceniu”.

Centralne nabożeństwo Tygodnia Modlitw na Śląsku odbyło się 23 stycznia w kościele ewangelicko-augsburskim w Żorach. Kazanie wygłosił abp Damian Zimoń, metropolita katowicki Kościoła Rzymskokatolickiego. Rozważając modlitwę „Ojcze nasz” wskazywał na konieczność połączenia w niej dyskrecji i wspólnotowości, unikania gadatliwości. Zaakcentował potrzebę stałego odniesienia w modlitwie do Boga. – Im bardziej nasze odniesienie do Boga staje się filarem całej naszej egzystencji, w tym większej mierze będziemy się stawali ludźmi pokoju. Tym łatwiej będziemy znosili cierpienia, tym lepiej będziemy rozumieli innych i będziemy na nich bardziej otwarci – mówił abp Zimoń. Jako przykład realizowania w praktyce wezwań modlitwy „Ojcze nasz” wskazał list biskupów polskich do biskupów niemieckich, zawierający słowa „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie”.

Podczas nabożeństwa w Żorach krótkie pozdrowienie przekazał bp Tadeusz Szurman, zwierzchnik luterańskiej diecezji katowickiej. – Żaden z chrześcijańskich podziałów nie ma swych korzeni w Jerozolimie – powiedział, przywołując aktualną sytuację chrześcijan w Jerozolimie i ucisk, jakiego doznają. Podkreślił też, że wierzący w Jerozolimie są świadectwem wytrwałości w budowaniu jedności wśród wyznawców Chrystusa.

źródło: KAI/wiara.pl

___________________

Czytaj więcej:

  • Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2011 – harmonogramy nabożeństw i innych spotkań ekumenicznych, materiały itp. czytaj
  • Czym jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – idea, historia, archiwalne materiały czytaj