Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Chcemy stawiać mosty między naszymi narodami

16 czerwca 2011

Uczestnicy spotkania delegacji Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii z przedstawicielami Polskiej Rady Ekumenicznej (fot. I.L.)

Z trzydniową wizytą przybył do Polski ks. Nikolaus Schneider, przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego w Niemczech (EKD). Podczas pobytu w Warszawie spotkał się m.in. z Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ks. Nikolaus Schneider przybył do Polski wraz z delegacją Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii, którego jest prezesem. Wizyta miała miejsce od 13 do 16 czerwca i objęła szereg spotkań z przedstawicielami środowisk religijnych, społecznych i politycznych naszego kraju.

Spotkanie z Prezydium Polskiej Rady Ekumenicznej odbyło się 14 czerwca w warszawskiej siedzibie PRE. Ze strony niemieckiej oprócz ks. Schneidera uczestniczyli w nim: Nadradca Kościelny ks. Barbara Rudolph (referentka ds. ekumenizmu), ks. Eckart Wüster (superintendent Okręgu Kościelnego Bonn), ks. Renate Brunotte (członkini Rady Zjednoczonej Misji Ewangelickiej), ks. Helga Siemens-Weiebring (przewodnicząca Ewangelickiej Akademii Nadrenii), Nadradca Kościelny ks. Klaus Eberl (referent ds. oświaty), ks. Ingrid Schäfer (członkini zarządu Okręgu Kościelnego Köln-Rechtsreinisch), ks. Kornelia Rosskothen (rzeczniczka prasowa Kościoła Ewangelickiego Nadrenii) oraz ks. Witold Tomża (duszpasterz zborów polskojęzycznych).

Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej obecni byli: abp Jeremiasz (prezes PRE), bp Marek Izdebski (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Reformowanego), ks. Ireneusz Lukas (dyrektor PRE), Małgorzata Platajs (dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce), bp Edward Puślecki (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego), bp Jerzy Samiec (zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego), ks. Anatol Szydłowski (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) oraz bp Wiktor Wysoczański (zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego).

Gości powitał prezes Polskiej Rady Ekumenicznej abp Jeremiasz. Ks. Ireneusz Lukas przedstawił działalność Rady, zwracając szczególną uwagę na realizowane przez nią projekty. Ks. Lukas mówił m.in. o pojednaniu polsko-niemieckim i działalności Komisji Kontaktów pomiędzy EKD a PRE. W dalszej części spotkania rozmawiano też o dokumencie na temat małżeństw osób o różnej przynależności wyznaniowej, doświadczeniach w tym zakresie w Niemczech, a także aktualnej dyskusji na ten temat w Polsce. Dyskutowano także o przewodnictwie Polski w Unii Europejskiej i obecności Kościołów w wydarzeniach związanych z prezydencją. Przewodniczący Rady EKD ks. Nikolaus Schneider podziękował za możliwość spotkania, stwierdzając, że nie jest sprawą oczywistą, iż tylu zwierzchników Kościołów członkowskich PRE przybyło na to spotkanie, i podkreślając, że ma to wielkie znaczenie.

Dzień wcześniej, 13 czerwca, ks. Nikolaus Schneider oraz członkowie niemieckiej delegacji spotkali się z bp. Jerzym Samcem, bp. Markiem Izdebskim oraz prorektorem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (ChAT) ks. prof. Bogusławem Milerskim. Podczas tego spotkania niemieccy goście mogli zapoznać się z działalnością Kościołów ewangelickich w Polsce, a także Diakonii Polskiej oraz ChAT. – Przyjechaliśmy tutaj nie tylko po to, by pielęgnować nasze kontakty kościelne, ale przede wszystkim po to, aby stawiać mosty między naszymi narodami – powiedział ks. Schneider. – Cieszymy się, że możemy przebywać w Polsce, i że od szeregu lat nasze międzynarodowe kontakty nie cechują już tak mocne historyczne napięcia. Mimo to jesteśmy świadomi przeszłości, dlatego ta wizyta ma dla nas tak ważne znaczenie – podkreślił szef EKD.

Podczas swej wizyty w Polsce delegacja Kościoła Ewangelickiego w Nadrenii spotkała się również z szefem Kancelarii Prezydenta RP Jackiem Michałowskim, Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem, ambasadorem Niemiec w Polsce Rüdigerem Freiherrem von Fritschem, władzami miast Bełchatów i Zelów oraz przedstawicielami Akcji Znaki Pokuty. Niemieccy goście złożyli również wieniec pod Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie oraz pod Blokiem 11 na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu.

I.L./BIK