Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Bp Jan Szarek nie żyje

8 października 2020 Bp Jan Szarek nie żyje

Bp Jan Szarek podczas nabożeństwa ekumenicznego z okazji 20. rocznicy podpisania dokumentu „Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu Trzeciego Tysiąclecia” (fot. Michał Karski)

 

W wieku 84 lat zmarł bp Jan Szarek, były prezes Polskiej Rady Ekumenicznej i emerytowany biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Duchowny chorował na COVID-19.

Bp Jan Szarek urodził się w 1936 r. w Bielsku. Studia teologiczne w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej ukończył w 1960 r. w tym samym roku został ordynowany na księdza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. Pracował w parafiach luterańskich w Nawiadach, Giżycku i Bielsku. W 1980 r. został seniorem diecezji cieszyńskiej. W 1991 r. Synod wybrał go na biskupa Kościoła. Funkcję tę pełnił przez pełną kadencję do 2001 r. W latach 2000–2005 był prezesem Diakonii Polskiej. Uczestniczył też w Zgromadzeniach Ogólnych Światowej Federacji Luterańskiej.

Zaangażowanie ekumeniczne

Bp Szarek od lat 70. pracował w komisjach Polskiej Rady Ekumenicznej. W latach 80. był wiceprzewodniczącym jej Śląskiego Oddziału. Jako biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego z urzędu wszedł w skład prezydium PRE. W 1993 został wybrany na prezesa PRE. Funkcję tę pełnił do 2001 r. Za jego prezesury w 1997 r. powstała Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Współprzewodniczył tej Komisji w latach 1998–2001. Podczas jego kadencji powołano również wspólną komisję redakcyjną PRE i Kościoła Rzymskokatolickiego, która co roku przygotowuje polskie materiały na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan; zaczęto organizować Ekumeniczne Spotkania Noworoczne, na których spotykają się przedstawiciele różnych środowisk wyznaniowych i politycznych; podpisano umowę z TVP i powołano redakcję ekumeniczną w telewizji publicznej; nawiązano współpracę z Caritas Polska, z którym od 1999 r. luterańska Diakonia oraz prawosławny Eleos razem organizują Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom.

W 2000 r. bp Szarek był jednym z sygnatariuszy deklaracji siedmiu Kościołów w Polsce o wzajemnym uznawaniu chrztu. W dialogu bilateralnym przyczynił się do wprowadzenia w 1994 r. wspólnoty ambony i Stołu Pańskiego pomiędzy Kościołem Ewangelicko-Augsburskim a Kościołem Ewangelicko-Metodystycznym, natomiast w 2000 r. do powstania katolicko-luterańskiej Komisji Mieszanej. Brał udział w wielu międzynarodowych konferencjach i spotkaniach ekumenicznych, m.in. w Zgromadzeniach Ogólnych Światowej Rady Kościołów w Canberrze w 1991 r. oraz w Harare w 1998 r. W latach 1991–1998 był członkiem Komitetu Naczelnego ŚRK. Podczas jego prezesury PRE zainicjowała projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech”. Za swą działalność ekumeniczną w 2000 r. otrzymał doktorat honoris causa Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Bp Jan Szarek zmarł 8 października w szpitalu w Cieszynie. Chorował na COVID-19. Pozostawił córkę Ewę i syna Piotra z rodzinami.