Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Baptyści mają nowe władze Kościoła

19 maja 2013

Mateusz WicharyPodczas obrad Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów pastor Mateusz Wichary został wybrany na nowego przewodniczącego Rady Kościoła. Wybrano również nowy skład Rady oraz dyskutowano o roli zborów w kontekście rozwoju wiary.

XXXV Krajowa Konferencja Kościoła Chrześcijan Baptystów odbyła się w Warszawie-Radości od 16 do 18 maja. Wzięło w niej udział ponad 110 delegatów oraz wielu gości. Główną tematyką obrad była rola zborów jako środowisk rozwoju wiary. Temat ten był podejmowany w kazaniach oraz w panelu dyskusyjnym, w którym wzięli udział pastorzy reprezentujący różne typy zborów.

Podczas obrad wybrano nową Radę Kościoła na lata 2013-2017. Jej przewodniczącym został pastor dr Mateusz Wichary z Sopotu, redaktor naczelny miesięcznika baptystycznego „Słowo Prawdy” i wykładowca Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego w Warszawie. Ponadto w skład Rady weszli: prezb. Marek Budziński (Okręg Centralny), Dariusz Cieślak (Okręg Pomorski), prezb. Adam Gutsche (Okręg Gdański), prezb. Mieczysław Piotrowski (Okręg Białostocki), prezb. Jerzy Rogaczewski (Okręg Śląski), prezb. Ireneusz Skoczeń (Okręg Południowy), prezb. Henryk Skrzypkowski (Okręg Lubelski), pastor Mariusz Socha (Okręg Dolnośląski) oraz Janusz Wronisz (Okręg Mazurski).

Delegaci Konferencji przyjęli cztery uchwały wprowadzające kilka zmian do aktów prawnych Kościoła. Ponadto przyjęto uchwałę o wniesieniu do prezydenta, premiera oraz marszałków sejmu i senatu listu otwartego w sprawie projektu ustawy o związkach partnerskich. „(…) uważamy, że wspieranie idei tzw. związków partnerskich z pewnością przyniesie niekorzystne skutki dla jednostek, rodzin i całego społeczeństwa, gdyż stwarza przyzwolenie na folgowanie grzesznym pragnieniom i postawom – List do Rzymian 1,28-31. (…) chcemy podkreślić, że Bóg nie daje władzy świeckiej prawa do reinterpretacji małżeństwa ani rodziny, dlatego apelujemy o tworzenie prawa zgodnego z prawdami biblijnymi” – czytamy w liście delegatów XXXV Krajowej Konferencji Kościoła Chrześcijan Baptystów do najwyższych organów państwowych.

Kościół Chrześcijan Baptystów w Polsce liczy około 6,5 tys. wiernych. Podzielony jest na dziewięć okręgów, skupiających około stu zborów. Należy do Polskiej Rady Ekumenicznej od momentu jej utworzenia w 1946 r., a także do Aliansu Ewangelicznego w RP oraz Światowego Związku Baptystycznego. Pastor Mateusz Wichary jako zwierzchnik Kościoła z urzędu wejdzie w skład prezydium PRE.

– Nasza misja wobec Kościoła i całego społeczeństwa zawiera się w słowach „Przyjdź Królestwo Twoje – w nas i przez nas”. Zachęcają one do świętości osobistej i przemiany świata wokół nas, przez nas, czyli szeroko pojętej misji. Świat trzeba zdobywać, a nie przed nim się chować, mieć plan rozwoju i działać w nadziei, że Bóg pomnoży w swej łasce owoc naszych ograniczonych możliwości – mówi pastor Wichary.

źródło: baptysci.pl

Na zdjęciu: pastor Mateusz Wichary (fot. KChB)