Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Adwentowe spotkanie w PRE

16 grudnia 2017 Adwentowe spotkanie w PRE

fot. mk

 

– Chociaż tworzymy różne wyznaniowe rodziny, to jesteśmy jedną rodziną. Rodziną chrześcijańską, która należy do polskiego społeczeństwa, chociaż ostatnio niektórzy chcieliby nas z tego społeczeństwa wykluczyć – powiedział prezes Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzy Samiec podczas spotkania adwentowego przedstawicieli Kościołów i organizacji członkowskich Rady.

Spotkanie odbyło się 15 grudnia w warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich Kościołów członkowskich, wśród nich członkowie prezydium PRE: abp Abel z Kościoła Prawosławnego, bp M. Karol Babi z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów, bp Marek Izdebski z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego, bp Andrzej Malicki z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, bp Jerzy Samiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, metropolita Sawa z Kościoła Prawosławnego i pastor Mateusz Wichary z Kościoła Chrześcijan Baptystów. Bp. Wiktora Wysoczańskiego z Kościoła Polskokatolickiego reprezentował ks. Marian Madziar, oficjał Sądu Kościelnego. Obecna była też dyrektor Towarzystwa Biblijnego w Polsce Małgorzata Platajs, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie ks. prof. Bogusław Milerski, dyrektor PRE ks. Grzegorz Giemza, pracownicy biura Rady i inne osoby.

Zebranych przywitał prezes PRE bp Jerzy Samiec. – Chociaż tworzymy różne wyznaniowe rodziny, to jesteśmy jedną rodziną. Rodziną chrześcijańską, która należy do polskiego społeczeństwa, chociaż ostatnio niektórzy chcieliby nas z tego społeczeństwa wykluczyć – powiedział.

Fragment Nowego Testamentu przeczytał bp M. Karol Babi, zaś rozważanie wygłosił bp Marek Izdebski. Mówił, że współczesny świat w swym konsumpcyjnym pędzie chce się odgrodzić od prawdziwej radosnej nowiny, która przychodzi w święta Bożego Narodzenia. – Czy ubogie dziecię cieśli, narodzone w przydrożnym, kiepskiej jakości motelu – jak byśmy dziś powiedzieli – może być konkurencją dla atrakcyjnego Mikołaja z workiem prezentów? – pytał reformowany biskup. Dodał, że istotą radosnej wieści o rodzącym się Jezusie nie jest ukazanie wspaniałości ludzi, ale ich nędzy i samotności. – Patrząc na małego Jezusa widzimy naszą ludzką egzystencję odartą z wszelkich pozorów władzy, koneksji i bogactwa – mówił duchowny.

Głos zabrał również metropolita Sawa. – To, że istnieje Polska Rada Ekumeniczna, to jest cud i wielki dar Boży, iż mimo różnic dogmatycznych jesteśmy razem. Stanowimy jedną, chrześcijańską, ekumeniczną rodzinę – powiedział prawosławny hierarcha. Przypomniał, że w historii prawosławni i protestanci zawierali sojusz, by dać odpór jezuitom. – My dzisiaj dajemy odpór miłością i szacunkiem do wszystkich, bez względu na to, czy wyznają Chrystusa, czy nie – podkreślił.

Podczas spotkania był też czas na dzielenie się opłatkiem i wspólne kolędowanie.

 

Fotorelacja ze spotkania (fot. mk)