Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

Abp Abel i ks. Adam Boniecki zasłużonymi dla tolerancji

16 listopada 2011

W Światowy Dzień Tolerancji Fundacja Ekumeniczna „Tolerancja” przyznała doroczne nagrody. W tym roku wśród wyróżnionych medalem „Zasłużony dla tolerancji” znaleźli się m.in. prawosławny ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej abp Abel oraz były redaktor naczelny „Tygodnika Powszechnego” ks. Adam Boniecki.

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 16 listopada w siedzibie Teatru Żydowskiego w Warszawie. Przewodniczący Rady Społecznej Fundacji „Tolerancja” prof. Jerzy Wiatr przypomniał o kontekście uroczystości, która odbyła się kilka dni po „warszawskim piątku”, kiedy to podczas zamieszek ulicznych w Święto Niepodległości ujawniły się pokłady nienawiści i doszło, wedle francuskiego powiedzenia, do „spotkania skrajności”. – Jest u nas coraz więcej ludzi rozumiejących tolerancję, ale z drugiej strony rosną w siłę ci, którzy stają się coraz bardziej radykalni – ocenił prof. Wiatr.

W laudacji na cześć prawosławnego abp. Abla przypomniano jego zasługi dla dialogu na styku kultur Wschodu i Zachodu, jego udział w inicjatywach i spotkaniach ekumenicznych, kontakty z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, a także przyjaźń i współpracę z niedawno zmarłym rzymskokatolickim metropolitą lubelskim abp. Józefem Życińskim. Wspomniano także o jego wielkiej popularności w różnych środowiskach na Lubelszczyźnie.

Luteranin prof. Karol Karski z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie w laudacji na cześć ks. Bonieckiego wyjaśnił, że decyzja o przyznaniu mu nagrody zapadła na długo wcześniej przed zakazaniem byłemu naczelnemu „Tygodnika Powszechnego” przez jego władze zakonne wypowiadania się w mediach.

Prof. Karski ukazał ks. Bonieckiego jako człowieka dialogu. – Postawa ta oznacza, że nie jest mu po drodze z tymi, którzy uważają, że są głosicielami i nosicielami – i to w każdej dziedzinie – jednej jedynej Prawdy. Wie, że postawa dialogu łączy się ze zdolnością do zakwestionowania własnego sądu i otwarcia na racje tego, z kim dialog prowadzimy. Obca jest mu dosyć często występująca w naszym dyskursie publicznym postawa podważania intencji partnera, traktowania go jak wroga. Dla ks. Bonieckiego Nergal czy Palikot są co najwyżej przeciwnikami, z których poglądami można czy nawet należy polemizować, lecz mocno oponuje wobec postawy zaliczania ich do wrogów. W ogóle nie wyobrażam sobie, żeby ks. Boniecki był w stanie do tej kategorii kogokolwiek zaliczyć – stwierdził prof. Karski. I zakończył żartobliwie: – Ksiądz Boniecki ma głos (w moim domu).

Odznaczony z satysfakcją zauważył, że otrzymuje medal jako przedstawiciel Kościoła uważanego za nietolerancyjny. Stwierdził, że za tolerancję nie powinno się otrzymywać medali, bo wyznacza ona zaledwie punkt wyjścia, nie można na niej poprzestać. Jak powiedział Jan Paweł II w swoim przemówieniu podczas spotkania ekumenicznego w 1999 r. we Wrocławiu, tolerancja to za mało, a stosunek chrześcijanina do bliźniego winien być nacechowany miłością. – Chrześcijanin ma kochać bliźniego. Każdego, choćby nie wiem jak był on inny. Za to, co jest poza tolerancją, chciałbym otrzymać medal z ręki Pana Boga – wyznał ks. Boniecki.

Wśród tegorocznych laureatów nagrody „Zasłużony dla Tolerancji” znaleźli się również: prof. Danuta Hübner, prof. Barbara Engelking, prof. Jacek Leociak i prof. Jerzy Jedlicki. Z zagranicy nagrody otrzymali: reżyserka i producentka filmowa Ewa Ewart, przewodniczący Europejskiego Kongresu Żydów Moshe Kantor i prof. Ronald Hill z Wielkiej Brytanii.

gp/KAI

__________________________________________________

Medale „Zasłużony dla Tolerancji” wręczono po raz czternasty. Są przyznawane osobom szczególnie zasłużonym w działalności na rzecz zwalczania przejawów nacjonalizmu, szowinizmu i antysemityzmu oraz dla budowania stosunków międzywyznaniowych i narodowościowych na zasadach równoprawności. Wśród nagrodzonych w ubiegłych latach byli m.in. Jerzy Giedroyc, Jacek Kuroń, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Fundacja im. Batorego, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Krzysztof Teodor Toeplitz, Andrzej Zoll i Barbara Skarga.

__________________________________________________