Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

50 lat Konkordii Leuenberskiej

24 maja 2023 50 lat Konkordii Leuenberskiej

Pozdrowienie prezesa Polskiej Rady Ekumenicznej bp. Andrzeja Malickiego (fot. AGT)

 

W Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja teologiczna „50 lat Konkordii Leuenberskiej – dziedzictwo i wyzwania”, podczas której omówiono znaczenie tego dokumentu ekumenicznego, a także dorobek wyrosłej na jego gruncie Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie.

„Konkordia między Kościołami wyrosłymi na gruncie Reformacji w Europie”, zwana Konkordią Leuenberską, została uchwalona 16 marca 1973 r. w Leuenbergu koło Bazylei przez przedstawicieli europejskich Kościołów luterańskich, reformowanych, ewangelicko-unijnych oraz dwóch Kościołów przedreformacyjnych – waldensów i braci czeskich. Dokument ustanawia wspólnotę Stołu Pańskiego i kazalnicy pomiędzy sygnatariuszami. Kościoły, które podpisały porozumienie, utworzyły Leuenberską Wspólnotę Kościołów, od 2003 r. zwaną Wspólnotą Kościołów Ewangelickich w Europie (WKEE). W 1997 r. na mocy odrębnego dokumentu do Wspólnoty przystąpiły europejskie Kościoły metodystyczne.

Z okazji 50. rocznicy przyjęcia tego ekumenicznego dokumentu 24 maja w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja teologiczna „50 lat Konkordii Leuenberskiej – dziedzictwo i wyzwania”. Słowa pozdrowienia przekazali m.in. biskupi trzech Kościołów ewangelickich w Polsce, które należą do WKEE: bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Andrzej Malicki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, prezes Polskiej Rady Ekumenicznej) i bp Semko Koroza (Kościół Ewangelicko-Reformowany).

Na konferencji rozważano m.in. takie zagadnienia, jak recepcja Konkordii Leuenberskiej, Zgoda Sandomierska jako dokument prekursorski w jednoczeniu się Kościołów ewangelickich, dorobek Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie w zakresie dialogu ekumenicznego, refleksji etycznej czy debaty teologicznej. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele WKEE: prezydent ks. dr John Bradbury, członek prezydium ks. Marcin Brzóska i sekretarz generalny ks. dr Mario Fischer, przedstawiciele polskich Kościołów ewangelickich: bp prof. Marcin Hintz, prof. Jerzy Sojka i Krzysztof Bandoła-Skierski, a także zagraniczni teolodzy ks. dr Jorgen Thaarup i dr Krisztián Kovács.

Podczas konferencji medal Wspólnoty Kościołów Ewangelickich w Europie otrzymał prof. Karol Karski, polski teolog ewangelicki i ekumenista, tłumacz i propagator Konkordii Leuenberskiej. Po konferencji w kościele ewangelicko-reformowanym w Warszawie odbyło się nabożeństwo, podczas którego kazanie wygłosił sekretarz generalny WKEE ks. Mario Fischer.

Konferencja została zorganizowana przez Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w Polsce, Kościół Ewangelicko-Reformowany w Polsce i Polską Radę Ekumeniczną.

 

Czytaj: Konkordia Leuenberska

Zobacz też: Wspólnota Kościołów Ewangelickich w Europie