Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

25 lat po ekumenicznej encyklice

26 maja 2020

Mija 25 lat od ogłoszenia przez papieża Jana Pawła II encykliki „Ut unum sint”. Była to pierwsza encyklika w historii poświęcona problematyce ekumenizmu. W związku z tym jubileuszem portal ekumenizm.pl publikuje refleksje przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich na temat tego dokumentu.

Encyklika „Ut unum sint” została ogłoszona przez papieża 25 maja 1995 r. Był to pierwszy po soborze watykańskim II dokument papieski podejmujący w sposób systematyczny problematykę ekumeniczną. Obok wskazywania na dialog, przypominania inicjatyw ekumenicznych i wzywania do wspierania dążeń do jedności chrześcijan, Jan Paweł II zachęca też do dyskusji na temat urzędu papieskiego. „To co dotyczy jedności wszystkich chrześcijańskich Wspólnot, wchodzi oczywiście w zakres spraw objętych posługą prymatu. Jako Biskup Rzymu dobrze wiem – i stwierdziłem to po raz kolejny w niniejszej Encyklice – że pełna i widzialna komunia wszystkich Wspólnot, w których mocą wierności Boga zamieszkuje Jego Duch, jest gorącym pragnieniem Chrystusa. Jestem przekonany, że ponoszę w tej dziedzinie szczególną odpowiedzialność, która polega przede wszystkim na dostrzeganiu ekumenicznych dążeń większości chrześcijańskich Wspólnot i na wsłuchiwaniu się w kierowaną do mnie prośbę, abym znalazł taką formę sprawowania prymatu, która nie odrzucając bynajmniej istotnych elementów tej misji, byłaby otwarta na nową sytuację” – czytamy w 95. punkcie encykliki.

Na łamach portalu ekumenizm.pl opublikowano okolicznościowy artykuł „Papiestwo i papież wciąż dzielą? 25 lat »Ut unum sint«” Dariusza Bruncza. Do tekstu dołączono refleksje przedstawicieli różnych wyznań na temat papiestwa i encykliki. Wypowiedzieli się: pastor Adam Ciućka (perspektywa zielonoświątkowa), Ewa Jóźwiak (perspektywa ewangelicko-reformowana), Łukasz Kobeszko (perspektywa prawosławna), kapł. Tomasz M. Daniel Mames (perspektywa mariawicka), Jerzy Sojka (perspektywa luterańska) i Tomasz Terlikowski (perspektywa rzymskokatolicka). Zachęcamy do lektury.

Czytaj: