Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

10-lecie Ekumenicznej Świątyni Pokoju

2 października 2011

Koncertem symfonicznym, spektaklem teatralnym i uroczystym nabożeństwem dziękczynnym uczczono 10-lecie Ekumenicznej Świątyni Pokoju w Kielcach, służącej trzem Kościołom: Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, Ewangelicko-Augsburskiemu oraz Polskokatolickiemu.

Kielecka świątynia ekumeniczna to pierwszy tego typu obiekt w Polsce, w którym różne Kościoły chrześcijańskie, związki wyznaniowe i mniejszości religijne o uznanym statusie prawnym mogą odprawiać swoje obrządki. Polskokatolicy i ewangelicy czynią to w Kielcach dwa razy w miesiącu, a chrześcijanie wiary ewangelicznej dwa razy w tygodniu.

Jubileusz 10-lecia rozpoczął 23 września koncert filharmoników świętokrzyskich, podczas którego wykonana została Symfonia Reformacyjna Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, zawierająca wariacje na temat hymnu ewangelików. Na sobotę, 24 września, zaproszono do Kielc Teatr Poszukiwań z Resursy Obywatelskiej w Radomiu z wyreżyserowaną przez Włodzimierza Dancewicza klechdą wielkopolską „Śmiertka na gruszy”, która objaśnia, dlaczego na świecie potrzebna jest śmierć. Na niedzielę, 25 września, zaplanowano dziękczynne nabożeństwo protestanckie.

Jak ocenia proboszcz kieleckiej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej ks. Wojciech Rudkowski, w minionym 10-leciu Ekumeniczna Świątynia Pokoju, oprócz przypisanej jej religijnej misji przybytku otwartego na chrześcijan różnych obrządków, spełniała też kulturotwórczą rolę, goszcząc spektakle teatralne, koncerty muzyczne i inne imprezy artystyczne dostępne dla ogółu.

Jedynym symbolem religijnym w surowym wystroju wnętrza Ekumenicznej Świątyni Pokoju jest krzyż jerozolimski – uznawany przez wszystkich chrześcijan znak Kościoła niepodzielonego, z pierwszego tysiąclecia. Symbolizuje on pięć patriarchatów: Aleksandrię, Antiochię, Rzym, Konstantynopol oraz Jerozolimę.

Odrestaurowana w 2001 r. staraniem wojewody świętokrzyskiego Wojciecha Lubawskiego kielecka świątynia protestancka była w XIX w. własnością miejscowej parafii luterańskiej, potem służyła Kościołowi Polskokatolickiemu. Nieodnawiana przez sto lat z roku na rok coraz bardziej niszczała. Na remont tej zabytkowej budowli budżet państwa wyłożył ponad 300 tys. zł.

Ówczesny premier Jerzy Buzek, członek Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, napisał 8 września 2001 r. do uczestników inauguracyjnej uroczystości w Kielcach: „Ufam, że dzięki nowootwartej świątyni ekumenicznej dialog między wyznawcami Chrystusa z Kielecczyzny i całej Polski będzie się pogłębiał, a dzięki lepszemu, wzajemnemu poznaniu uda nam się przezwyciężyć nieporozumienia i z Bożą pomocą przywrócić utraconą przed wiekami jedność uniwersalnego Kościoła”.

źródło: PAP