Pokaż wyszukiwarkę
Wybierz język:

10 lat ważnej ustawy

25 kwietnia 2013

W Warszawie odbyła się konferencja poświęcona 10-leciu funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Polska Rada Ekumeniczna od samego początku uczestniczy w pracach Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Konferencja odbyła się 24 kwietnia w siedzibie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował jej dyrektor ks. Ireneusz Lukas. Członkami Rady Działalności Pożytku Publicznego z ramienia PRE byli w przeszłości Marek Masalski, ks. Sławomir Sikora, ks. Ireneusz Lukas i Maciej Lis. W obecnej kadencji zasiada w niej ks. Robert Sitarek.

Ustawa otworzyła drzwi do innego sposobu myślenia na temat wyzwań społecznych – powiedział otwierając konferencję podsekretarz stanu Radosław Mleczko. – Projekt powstawał przez 7 lat, podczas licznych debat i konsultacji z sektorem obywatelskim – było to prawdziwe partnerstwo w tworzeniu prawa. Funkcjonująca ustawa stworzyła przestrzeń dla inicjatywy lokalnej i rozwoju wolontariatu, a wkrótce stała się wiarygodną marką.

Uczestnicy obejrzeli okolicznościowy film dokumentalny, dotyczący powstawania i wdrażania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Genezę i przesłanki powstania ustawy przypomnieli jej współtwórcy. Prof. Jerzy Hausner mówił o prawno-politycznych przesłankach wprowadzenia przepisów, prof. Hubert Izdebski opisał powstawanie aktu prawnego, zaś dyrektor Departamentu Służby Cywilnej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dagmir Długosz zreferował administrowanie zmianą i związane z nią konsultacje społeczne.

Prelegenci omówili także ewolucję ustawy na przestrzeni 10 lat, jej wpływ na rozwój III sektora, a w szczególności organizacji pożytku publicznego i wolontariatu oraz współpracy w ramach partnerstwa publiczno-społecznego.

Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego w MPiPS Krzysztof Więckiewicz wygłosił referat „Program Operacyjny FIO 2009-2013 jako instrument realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dorobek i efekty Programu oraz wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego i plany na przyszłość”.

Podczas pierwszej części konferencji zaprezentowano wyróżniające się projekty, zrealizowane w ramach PO FIO 2009-2013. Drugą część konferencji poświęcono na panel dyskusyjny: „Doświadczenia jednostek administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych wynikające z realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Programy współpracy. Przyszłość ustawy”.

źródło: MPiPS/własne